Kirjat

Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon

Marja Peltola & Jenni Moisio

Lasten ja nuorten osallisuus on haaste, joka tunnistetaan palvelukentillä yhä paremmin. Heidän mielipiteidensä kuunteleminen ja huomiointi on kaikkien viranomaisten velvollisuus. Käytännössä tämä oikeus tulla kuulluksi palveluiden piirissä toteutuu Suomessa kuitenkin vaihtelevasti.

Maksuttoman verkkojulkaisun löydät täältä.

 

Lisää koriin

Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016

Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.)
ISBN: 978-952-7175-18-7 (nid.)
ISBN: 978-952-7175-19-4 (PDF)
sivuja: 210
ulkoasu: nidottu
kieli: suomi

 

Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 185, Tiede

Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 105, Tiede

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta 

 

 

 

Lisää koriin