Kirjat

Johdatus nuorisotutkimukseen

Vesa Puuronen (toim.)

Johdatus nuorisotutkimukseen tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan nuorison ja nuoruuden historiasta, nuorisotutkimuksen kehityksestä sekä keskeisimmistä nuorisoa koskevista teorioista ja tutkimustuloksista - alan uusimpia näkökulmia unohtamatta.

Loppuunmyyty.

Youth and Life Management

Helve, Helena & Bynner, John

Kirja käsittelee sekä teoreettisesti että käytännöllisesti nuorten elämänhallintaa. Tarkasteltavana ovat muun muassa nuorten siirtyminen koulusta työelämään, työttömyys sekä arvot ja sitoutuminen erilaisiin instituutioihin. 

Loppuunmyyty.

Nuori työtön - itkijä, katsoja vai ratkaisija?

Kari Paakkunainen (toim.)

Esseekokoelma, jossa kysytään, onko työ nuorille se niukka hyvä, jonka edessä he polvistuvat? Minkälaista ideologista kamppailua työstä ja sille perustuvan yhteiskunnan murroksesta nuoret käyvät? Miten ajan epävarmuus on käsitetty? Kuka joustaa: vanhat vai nuoret, markkinat vai ale-työmarkkinoille paiskattavat nuoret? Löytävätkö nuoret ja työvoimapolitiikka toisensa: minkälaisen vallan kentällä liikutaan murros-Suomen koulun ja työn välillä? Onko meillä mahdollisuuksia historialliseen kompromissiin työn ja rikkauden jakamisessa?

Tuotetta ei ole varastossa.

Nuorisossa tulevaisuus

Juha Nieminen

Suomalaisen nuorisotyön historia Kirjassa käsitellään nuorisotyön tehtävien, järjestelmien ja menetelmien kehitystä historiallisesta näkökulmasta. Lisäksi pohditaan sitä, miten yhteiskunnalliset, aatteelliset ja kulttuuriset tekijät ovat vaikuttaneet nuorisotyöhön. Tarkastelun kohteena ovat nuorisotyön juuret ennen vuotta 1917 sekä sen kehitys itsenäistyneessä Suomessa vuosina 1918-1990. Kirja sisältää henkilö- ja asiahakemiston. 

Loppuunmyyty.