Kirjat

Styylaten ja pettäen. Luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuolikulttuurissa

Sari Näre

Miten 1990-luvun alun laman aikana lapsuuttaan eläneet nuoret tytöt ja pojat rakentavat suhdetta toisiinsa? Ovatko heidän sukupuoliasenteensa laman seurauksena koventuneet? Onko nuorten sukupuolikulttuurissa piirteitä, jotka voisivat ennakoida sosiaalisten suhteiden suunnanmuutosta tulevaisuudessa laajemminkin? Dosentti Sari Näreen tutkimus valottaa näitä kysymyksiä kartoittamalla laadullisesti nuorten käsityksiä heteroseksuaalisista suhteista.

Loppuunmyyty.

Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä

Timo Harrikari

Alaikäisyys ja rikollisuus ovat keskenään ristiriitaisia käsitteitä. Länsimaisessa kulttuurissa lapsuutta on tavallisesti luonnehdittu viattomuuden ja kypsymättömyyden aikakaudeksi ja rikos toisaalta on säilynyt kautta aikojen yhtenä merkitykseltään paheksuttavimmista maanpäällisistä kategorioista. Tämä lapsuuden ja rikoksen käsitteiden vihlova riitasointu on Harrikarin tutkimuksen mukaan ollut ajallisesti pitkäkestoista ja tämä ristiriitaisuus on säilynyt yhteiskunnallisessa rikollisuutta koskevassa keskustelussa aina tähän päivään saakka.

Samaan aikaan toisaalla. Nuoret, alueellisuus ja hyvinvointi

Petri Paju (toim.)

Yleisen hyvinvoinnin alueellisen erilaistumisen on havaittu voimistuneen. Nuoret kuitenkin kokevat terveytensä likimain yhtä hyväksi tai huonoksi, asuivatpa he missä päin Suomea tahansa. Tästä kertoo neljännen Nuorten elinolot kirjan kartta-pohjainen tilasto-osuus ja sitä täsmentävä ja kommentoiva artikkeli.

Lisää koriin

Nuoruus ja koulukoti

Markku Jahnukainen, Taru Kekoni ja Tarja Pösö (toim.)

Koulukoti on erityinen nuoruuden, sosialisaation, koulutuksen ja lastensuojelun instituutio. Pitkä ja monipolvinen historia sekä pitkäaikainen asema viimesijaisena "vaikeahoitoisten" nuorten hoito- ja käsittelyinstituutiona erottavat koulukodin muista instituutioista, joilla lapsuuden ja nuoruuden murtumakohtia pyritään paikkaamaan. Käsite koulukoti kuvaa itse asiassa varsin osuvasti tätä lastensuojelun ja erityispedagogiikan leikkauspisteessä toimivaa laitosta: on kyse kodissa ja koulussa tapahtuvista murtumisista sekä yhteisöllisistä reaktioista niihin.

Lisää koriin

Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa

Petri Hautaniemi

Millaista on syntyä keskelle sisällissotaa ja maan rajat ylittävää perheverkostoa? Entä millaista on laskeutua toiselta mantereelta äärimmäiseen pohjolaan, Helsinkiin, ja varttua Suomen valtion uutena jäsenenä?

Loppuunmyyty.

Varhaisnuorten normirikkomukset - ongelma vai osa nuoruutta?

Venla Salmi

Venla Salmen väitöskirjassa tarkastellaan helsinkiläisten varhaisnuorten norminrikkomusten piirteitä ja merkityksiä. Nuorten norminvastainen toiminta tuomitaan julkisuudessa helposti ongelmakäyttäytymiseksi. Kirja tuo uutta tietoa ja julkista keskustelua haastavia näkökulmia nuorten rikoskäyttäytymiseen.

Loppuunmyyty.

Tosi rakkaus odottaa. Seksuaalieettinen nuortenliike Suomessa

Hanna Salomäki

Nuorten seksuaalieettisiä kysymyksiä korostava Tosi Rakkaus Odottaa -liike saapui Suomeen 1990-luvun puolivälin jälkeen. Se sai välittömästi huomiota niin mediassa kuin nuorten keskuudessa. Mistä tässä kristillisessä liikkeessä on kysymys? Onko perinteinen sukupuolimoraali tekemässä paluutaan? Miten liikkeessä mukana olevat nuoret pohtivat toimintansa merkityksiä?

Lisää koriin

Kamppailuja jäsenyyksistä. Etninyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa

Päivi Harinen (toim.)

Kamppailuja jäsenyyksistä -kirja on ensimmäinen laaja suomenkielinen artikkelikokoelma maahanmuuttajanuorten ja muihin etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä Suomessa. Kirjassa kuvataan niitä eläviä tapoja, joilla etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus määrittävät nuorten arkielämää.

Loppuunmyyty.