Kirjat

Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen

Päivi Harinen & Veronika Honkasalo & Anne-Mari Souto & Leena Suurpää

Onko nuorisojärjestöissä tilaa monenlaisille nuorille? Voiko ystävyys ylittää kulttuuriset rajankäynnit? Miten aikuiset vapaa-ajan ohjaajina voivat rohkaista tai estää monikulttuurisia kohtaamisia ja yhdessä tekemistä? Millaiset tekijät tukevat monikulttuuristen nuorten aktiivista osallistumista yhteiseen toimintaan?

Lisää koriin

Nuorten kansalaisidentiteetit ja mediakasvatus

Sirkku Kotilainen & Leena Rantala

Nuorten vähäinen kiinnostus politiikkaan puhuttaa. Yhdeksi ratkaisuksi esitetään mediakasvatusta, jolla tuetaan nuorten kansalaistietoisuutta. Miten nuorten mediakulttuurit voidaan ottaa huomioon osana kansalaisuuden tukemista? Miten linkittää julkisuuden ja osallistumistapojen muutokset nuorisotyöhön? Entä kouluopetukseen?

Lisää koriin

Mitä kuuluu? Nuorisobarometri 2008

Sami Myllyniemi

Nuorisobarometri 2008:n pääteemana on ajankohtaisesti nuorten suhde kuntaan ja paikalliseen vaikuttamiseen. Mitä kuuluu? pureutuu kuulemisen, kuuntelemisen ja kuulumisen kysymyksiin kunnissa: 1933 nuorta kertoo kuulumisia omasta arjestaan, arvoistaan ja asenteistaan.

Lisää koriin

Riskillä merkityt: Lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politiikassa

Timo Harrikari

Riskillä merkityt -teoksessa Timo Harrikari analysoi suomalaisen lapsuuden ja nuoruuden hallinnassa 1970-luvulta lähtien tapahtunutta muutosta. Kirja hahmottaa lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevan yhteiskunnallisen ilmapiirin vaiheittaista muutosta, suvaitsemattomuuden lisääntymistä ja kontrollipyrkimysten tehostumista. 1990-luvun lama asettuu vedenjakajaksi: sen jälkeisen lapsi- ja nuorisopolitiikan keskeisiä käsitteitä ovat olleet huoli, riski ja puuttuminen.

Välähdyksiä nuoruusvuosilta. Nuorisotutkimusseura 20 vuotta

Leena Suurpää, Kari Paakkunainen, Heidi Villikka, Tanja Konttinen & Kaisa Vehkalahti (toim.)

Välähdyksiä nuoruusvuosilta tarjoaa muistoja, tunnelmia ja kokemuksia Nuorisotutkimusseuran kahdelta vuosikymmeneltä. Yhteisiä vuosia muistelevat niin yhdistyksen aktiivit ja Nuorisotutkimuslehden tekijät kuin tutkijat, virkamiehet, yhteistyökumppanit ja toimihenkilötkin.

Lisää koriin

Kerrottu tulevaisuus. Alueet ja nuoret, menestys ja marginaalit

Anne K. Ollila

Muuttotappioalueet tyhjenevät asukkaista ja elämisen mahdollisuuksista. Suurimpien kaupunkien sisällä asuinalueet eriytyvät hyviin ja huonoihin. Tämä saa toivon paremmasta tulevaisuudesta paikantumaan tietyille alueille ja vastaavasti katoamaan toisilta.

Loppuunmyyty.

Lasten ja nuorten kunta

Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski (toim.)

Kirjassa tarkastellaan lasten ja nuorten osallisuutta lähiympäristöissään. Kunnan eri toimijat tekevät lasten ja nuorten elämään vaikuttavia päätöksiä. Lasten ja nuorten kuuleminen ja mukaan ottaminen heitä koskevien arjen asioiden suunnitteluun ja toteutukseen on kiinni aikuisten muistamisesta, osaamisesta ja tahtotilan aitoudesta.

Lisää koriin

Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet

Tommi Hoikkala ja Anna Sell (toim.)

Nuorisotyö on toimialana ripeästi muuntuva ja rajoiltaan häilyvä. Nuorisotyön ansiokkaasta historiasta huolimatta nuorisotyötä ei ole kokonaisvaltaisesti hahmotettu tutkimuksen keinoin. Nuorisotyötä on tehtävä -teoksessa tartutaan nuorisotyön moniääniseen, mutta vakaalla perustalla seisovaan kenttään. Kirjassa pohditaan nuorisotyön asemaa, perusteita, menetelmiä ja käytäntöjä 2000-luvun Suomessa. Kirjassa ei etsitä yhtä totuutta nuorisotyöstä, vaan kirjan kantavana ajatuksena on nuorisotutkijoiden ja nuorisotyöntekijöiden välinen särmikäs vuoropuhelu.

Lisää koriin

Onko sukupuolella väliä? Hyvinvointi, terveys, pojat ja tytöt

Sakari Karvonen (toim.)

Onko hyvinvoinnilla sukupuolta, kysyy kuudes Nuorten elinolot -vuosikirja. Artikkeleissa vertaillaan monipuolisesti tyttöjen ja poikien hyvinvointia ja terveyttä, mutta tuodaan esiin myös sukupuoliryhmien sisäistä moninaisuutta. Teemoja ovat nuorten käsitykset terveellisestä elämäntavasta ja puhtaudesta sekä tyttöjen näkökulma alkoholinkäyttöön.

Lisää koriin