Arjen jäljillä - Nuorisobarometri 2015

Sami Myllyniemi (toim.)

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu kyselytutkimus. Sen kohteena ovat Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Osa barometrin kysymyksistä toistuu samoina, osa on vaihtuvien teemojen mukaisia. Nuorisobarometri
2015:n teemana on arjenhallinta.

 

 

Varastossa
Kuvaus

Arjen jäljillä pureutuu teemaan tuottamalla tuoretta tietoa siitä, millaista nuorten jokapäiväinen elämä juuri nyt on. Käsitellyksi tulevat niin ruoanlaitto, siivous, unirytmi, päihteet, harrastukset, taloudellinen pärjääminen kuin sosiaalinen elämäkin. Arjenhallintaa tutkittiin paitsi kouriintuntuvien arkitoimien kautta, myös kysymyksillä, jotka
kertovat elämänhallinnasta, itsetunnosta ja sosiaalisesta luottamuksesta.

Teos on arkielämän syvien ja pitkäkestoisten seurausten jäljillä. Kyselytulosten mukaan lapsuudenkodin olosuhteet ovat yhteydessä nuoruusiän arjenhallintaan. Arjen jäljillä ollaan siinäkin mielessä, että kysely tuo tietoa arkisten valintojen seurauksista nuorten hyvinvoinnille. Nuorisobarometrin kyselyssä taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön arkitoimiin liittyvät kysymykset kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Lapsuudenkodista saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä, joka puolestaan tukee kokemusta elämässä pärjäämisestä. Arkeen liittyvät haasteet ylittävät niin sukupolvet kuin sektorirajatkin.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO

Barometri 2015:n erilliset artikkelit ja näkökulma-kirjoitukset:
TIETEELLISET ARTIKKELIT

  • Laura Kestilä & Timo M. Kauppinen & Sakari Karvonen: Lapsuuden elinolojen yhteys arjenhallintaan nuorilla aikuisilla
  • Anu Raijas: Mistä nuorten taloudellinen hyvinvointi muodostuu?
  • Valdemar Kallunki: Nuorten aikuisten elämäntyytyväisyys ja luottamus tulevaisuuden taloudelliseen pärjäämiseen
  • Elina Pekkarinen: Arjen- ja elämänhallinnan ongelmat lapsuudenperheessä – lastensuojelun näkökulma

NÄKÖKULMIA

  • Antti Häkkinen & Mikko Salasuo: Sukupolvet ja hyvä elämä
  • Pirjo Korvela & Anne Nordlund: Nuorten arjen rytmit ja perhe
  • Vesa Keskinen: Helsingin nuoret – kuin muiden suurten kaupunkien nuoret
  • Eila Kauppinen: Nuori, äiti vai opettaja – kenellä on vastuu nuorten ruokatottumuksista?
  • Marja Peltola: Sukupolvisuhteet, taloudellinen riippuvuus ja kuulumisen tunteet

ISBN: 978-952-5994-97-1
ISSN: 1799-9219
Julkaisuvuosi:  2016
Ulkoasu: Nidottu
Sivumäärä: 265
Julkaisukieli: suomi