Myönteinen tunnistaminen

Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki

Onko ongelmien varhainen havaitseminen ja niihin nopeasti puuttuminen aina hyvästä? Myönteinen tunnistaminen esittää ongelma- ja yksilökeskeisyydelle vaihtoehtoisen näkökulman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja heille tarjottavan tuen suuntaamiseen.

Voit ladata julkaisun maksutta käyttöösi tästä.

Ei saatavilla
Kuvaus

Onko ongelmien varhainen havaitseminen ja niihin nopeasti puuttuminen aina hyvästä? Myönteinen tunnistaminen esittää ongelma- ja yksilökeskeisyydelle vaihtoehtoisen näkökulman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja heille tarjottavan tuen suuntaamiseen. Teoksessa valotetaan yhteisölähtöisiä arkisen tuen muotoja ja pyritään edistämään niiden aktiivista hyödyntämistä amma­tillisissa käytännöissä. Kirja perustuu laajamittaiseen tutki­mustyöhön ja nuoriso-, sosiaali- ja kasvatusalan toimijoiden kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Se on suunnattu erityi­sesti nykyisille ja tuleville lasten ja nuorten parissa työsken­televille ammattilaisille ja julkishallinnon toimijoille, mutta näkökulma on sovellettavissa myös muihin toimintaympä­ristöihin.

Tekijä Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki
ISBN 978-952-5994-91-9
ISSN 1799-9219
Julkaisuvuosi 2015
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 229
Julkaisukieli suomi

 

Myönteinen tunnistaminen

Jouni Häkli & Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki (toim.)
 
Sisällys

I Johdanto 7
Myönteinen tunnistaminen – näkökulma hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 9
Kirsi Pauliina Kallio &Riikka Korkiamäki & Jouni Häkli

II Tutustuminen 37
Arjen moninaisuuden tavoittaminen tutustumisen kautta 39
Elina Stenvall & Riikka Korkiamäki & Kirsi Pauliina Kallio

Vapaa-ajan yhteisöjen ja intressien tärkeys 65
Anna Anttila

Ensiaskeleet myönteiseen tunnistamiseen seikkailukasvatuksen keinoin 71
Jari Kujala
 
En aio luovuttaa! 77
Anne Kohvakka
 
Tutustuminen myönteisen tunnistamisen ulottuvuutena 84
Jouni Häkli & Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki
III Tunnustaminen 87

Ylisukupolvinen tunnustaminen lasten ja nuorten arkiympäristöissä 89
Kirsi Pauliina Kallio
 
Miten myönteinen tunnistaminen ammatillisena työotteena haastaa työntekijän? 112
Kirsi Autio
 
Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen ote yksilön tunnustamisessa 118
Niina Laitinen
 
Voimavarojen tunnustaminen vahvistaa itsetuntoa 121
Miia Nivala
 
Tunnustaminen myönteisen tunnistamisen ulottuvuutena 126
Jouni Häkli & Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki
IV Tukeminen 129

Lasten ja nuorten arkisen toimijuuden tukeminen 131
Riikka Korkiamäki
 
Fanittaminen näkökulmana nuoren tukemiseen 165
Heikki Kantonen
 
Koulussa maailmaa harrastamassa 171
Joanna Ahlman
 
Tukemisella kohti uutta harrastusta 175
Eeva Ahtee
 
Tukeminen myönteisen tunnistamisen ulottuvuutena 179
Jouni Häkli & Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki
V Lopuksi 183

Julkishallinnon rationaliteetit ja myönteisen tunnistamisen mahdollisuudet 185
Pia Bäcklund & Petri Virtanen
 
Herkkyyttä ja suvaitsevaisuutta nuorten arjen ymmärtämiseen 202
Lasse Siurala
 
Kirjoittajat 219
Myönteinen tunnistaminen -työpajoihin osallistuneet asiantuntijat 222
 
Tiivistelmä 224
Sammandrag 226
Abstract 228