Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka

Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.)

Millaisia tutkimuseettisiä erityiskysymyksiä tulee ottaa huomioon, kun tutkimuskohteena ovat lapset ja nuoret? Mitä saa tutkia, mitä ei, ja millaisia lupamenettelyjä tarvitaan? 

Maksuton verkkojulkaisu

Ei saatavilla
Kuvaus

Millaisia tutkimuseettisiä erityiskysymyksiä tulee ottaa huomioon, kun tutkimuskohteena ovat lapset ja nuoret? Mitä saa tutkia, mitä ei, ja millaisia lupamenettelyjä tarvitaan? Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusseuran yhteishankkeena syntynyt artikkelikokoelma on ensimmäinen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohtiva yleisteos. Kokoelma tarjoaa ajankohtaista tietoa ja kriittisiä näkökulmia kaikille lapsi- ja nuorisotutkimuksen parissa toimiville tutkijoille ja soveltuu oppikirjakäyttöön eri alojen menetelmäopintoihin.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 101. Helsinki 2010.

Tekijä Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.)
ISBN 978-952-5464-64-1
Julkaisuvuosi 2015
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 241
Julkaisukieli suomi