Nuorten luonto eläimineen. Kohti monilajista nuorisotutkimusta

Pirjo Suvilehto, Pauliina Rautio & Veli-Matti Värri (toim.)

Nuorten luonto eläimineen on kirja nuorten ja toisten eläinten suhteista ja kohtaamisista nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Kirja koostuu tieteellisistä artikkeleista ja puheenvuoroista, avaten näköaloja ihmisen vastuusuhteeseen ei-inhimillistä luontoa kohtaan.

Varastossa
Kuvaus

Ympäristöön, elämisen moninaisuuteen, ilmaston muutoksiin sekä eläinten kohteluun liittyvät kysymykset ovat läsnä nuorten elämässä ja ajatuksissa. Teos edustaa siten tutkimusta, joka liittyy tiiviisti nuorten arkeen ja hahmottaa tarpeellista liikettä kohti monilajista nuorisotutkimusta. Kokoelman toimittajilla on ollut mielessä kysymys, minkälaisena eläinkäänne voisi näyttäytyä nuorisotutkimuksessa: voisiko uusia suuntia etsivä teoreet-tinen murros uudistaa myös nuorisotutkimusta? Kirjoitusten aiheissa tarkastellaan ihmisten, muiden eläinten ja luonnon välisiä kytköksiä ja pohditaan sitä, miten erityisesti kasvatuksen konteksteissa olisi mahdollista alkaa nähdä toisin ja toimia toisin suhteessamme ei-inhimilliseen luontoon.

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 246.

Nid.
213 s.
Kieli: Suomi

ISBN 978-952-372-053-4
ISSN 1799-9219
Kl 30.1, 38, 17

 

Johdanto. Nuorten luonto eläimineen – kohti monilajista nuorisotutkimusta
Pirjo Suvilehto, Pauliina Rautio & Veli-Matti Värri 7

Kolme pientä hiirtä – nuoret ihmiset ja muut eläimet kaveruuden, vipellyksen ja väkivallan sommitelmissa
Tuure Tammi & Riikka Hohti 19

Suhteissa syntyvä toimijuus – kestävyysmuutoksen siemeniä lasten luontosuhteessa
Suvielise Nurmi 44

Lemmikkirakkautta monilajisissa kodeissa ihmisten kertomana
Mikko Rosenberg 85

Taidekasvatuksen askelia kanssaolemisen dialogiin
Jussi Mäkelä 109

Ahdistuksen kautta aktiiviseksi ilmastotoimijaksi – kuvakirjojen diskurssit ja ekologiset tapahtumaympäristöt
Kaisu Rättyä, Ellinoora Hakala & Reetta Matilainen 131

Suolintu ja poika. Monilajisia kohtaamisia nuortenromaanissa Kaakkurin huuto
Virpi Kaukio 157

ILMIÖ. Lukulemmikkinä kirjastossa – nykykoiran elämää
Päivi Muranen 179

PUHEENVUORO I. Kriittinen eläintutkimus
Salla Tuomivaara 190

Puheenvuoro II. Yksilajisuus ja nuorisotutkimuksen peritty tausta
Tomi Kiilakoski 197

Kirjoittajakuvaukset 205

Tiivistelmä 208
Sammandrag 210
Summary 212