Umpikujasta oivallukseen

Sanna Aaltonen ja Riitta Höbbacka (toim.)

Mitä tehdä, kun aineisto ei riitä? Miksi sisällönanalyysi ei aina tuota sisältöä? Miten toimia, kun tutkimukseen osallistuneet haastavat tutkimustulokset? Mitä tapahtuu hylätyille rahoitushakemuksille?

Saatavilla myös verkkojulkaisuna.

Varastossa
Kuvaus

Mitä tehdä, kun aineisto ei riitä? Miksi sisällönanalyysi ei aina tuota sisältöä? Miten toimia, kun tutkimukseen osallistuneet haastavat tutkimustulokset? Mitä tapahtuu hylätyille rahoitushakemuksille?

Umpikujasta oivallukseen – Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa -teos vie tutkimuksen sivupoluille ja umpikujille, mutta johdattaa myös ulos sieltä. Monitieteinen teos tarttuu refleksiivisyyden tematiikkaan laajasti eri tieteenalojen näkökulmista ja tarkastelee refleksiivisyyttä tutkimuksen työvälineenä. Luvuissa kirjoittajat pohtivat kriittisesti tutkijan aseman ja siihen liittyvien valtasuhteiden, tutkimuksen menetelmällisten valintojen ja tieteen tekemisen yhteiskunnallisten ehtojen vaikutusta tutkimukseen.

Teos soveltuu oppikirjaksi sekä myös oheislukemistoksi kaikille laadullisen tutkimuksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Tampere University Press & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura ry, julkaisuja 164.

Tekijä Sanna Aaltonen ja Riitta Höbbacka (toim.)
ISBN 978-951-44-9785-8
Julkaisuvuosi 2015
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 296
Julkaisukieli suomi