Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot -vuosikirja 2014

Mika Gissler, Marjatta Kekkonen, Päivi Känkänen, Päivi Muranen & Matilda Wrede-Jäntti (toim.)

Nuorten elinolot 2014 -vuosikirja Nuoruus toisin sanoen tarkastelee monitieteisesti toiseuden kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirja tuo syrjäytymiskeskusteluun toisenlaisen näkökulman. Kirjoittajat kuvaavat toiseutta nuorten vertaissuhteiden, yhteiskunnallisten instituutioiden, nuorten osallisuuden sekä sukupuolen näkökulmista.

Varastossa
Kuvaus

Nuorten elinolot 2014 -vuosikirja Nuoruus toisin sanoen tarkastelee monitieteisesti toiseuden kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirja tuo syrjäytymiskeskusteluun toisenlaisen näkökulman. Kirjoittajat kuvaavat toiseutta nuorten vertaissuhteiden, yhteiskunnallisten instituutioiden, nuorten osallisuuden sekä sukupuolen näkökulmista.
 
Toiseuden kokemukset syntyvät nuorten elinolojen, esimerkiksi köyhyyden seurauksena, mutta myös nuorten itsensä tuottamina, keskinäisiä suhteita arvottavina erontekoina koulussa, lähiyhteisöissä ja sosiaalisessa mediassa. Toiseutta käsitellään nuorten vertaissuhteisiin ja sosiaalisiin yhteisöihin liittymisen ja liittymisen vaikeuksien näkökulmasta. Toiseus näyttäytyy myös erityisluokalla opiskelleiden, siviilipalveluksen valinneiden tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten tietoisina ratkaisuina, oman erityisyyden tunnistamisena ja omien mahdollisuuksien kunnioittamisena. Hikikomorit ja expatriaattinuoret edustavat puolestaan internetin ja globaalin maailman uusia toisia.
 
Nuorisotutkimusverkoston, Nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema Nuorten elinolot -vuosikirja 2014 on järjestyksessä kymmenes–  juhlapainos. Vuosikirja on vakiinnuttanut asemansa nuorten elinoloja kuvaavana julkaisuna.2014.Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta.

Tekijä Mika Gissler, Marjatta Kekkonen, Päivi Känkänen, Päivi Muranen & Matilda Wrede-Jäntti (toim.)
ISBN 978-952-245-995-4
Julkaisuvuosi 2014
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 227
Julkaisukieli suomi