Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään

Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää (toim.)

Mitä nuoruus on merkinnyt eri aikoina nuoruuttaan Suomessa eläneille? Miten nuoruuttaan muistavat ja siitä kirjoittavat 1900-luvun alussa syntyneet, joiden lapsuus- ja nuoruusvuosia leimasivat pula- ja sotavuodet? Entä toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat, joita Suomessa usein pidetään ensimmäisenä varsinaisena nuorisosukupolvena? Miltä kuulostaa nuoruus 2010-luvun taloudellisen epävarmuuden aikana?

Varastossa
Kuvaus

Mitä nuoruus on merkinnyt eri aikoina nuoruuttaan Suomessa eläneille? Miten nuoruuttaan muistavat ja siitä kirjoittavat 1900-luvun alussa syntyneet, joiden lapsuus- ja nuoruusvuosia leimasivat pula- ja sotavuodet? Entä toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat, joita Suomessa usein pidetään ensimmäisenä varsinaisena nuorisosukupolvena? Miltä kuulostaa nuoruus 2010-luvun taloudellisen epävarmuuden aikana?

Nuoruuden sukupolvet -kirja tarjoaa vivahteikkaita näkökulmia suomalaisen nuoruuden historiaan ja nykypäivään. Kirjassa yhteiskuntatieteellisen nuorisotutkimuksen ja historiantutkimuksen näkökulmat asettuvat elävään vuoropuheluun. Artikkelit valaisevat koulun ja muiden yhteiskunnan sopeuttavien instituutioiden ja yksilöiden välisiä törmäyksiä, sukupuolisuuksia eri vuosikymmeninä, musiikin merkityksiä sukupolvikokemuksena sekä ystävyyssuhteita ja työn arvoa nuorten elämässä. Kirjan taustalla on Nuorisotutkimusseuran, Nuoren Voiman Liiton ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteistyössä järjestämä kirjoituskilpailu, jolla kerättiin suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia nuoruudesta. Keruu tuotti kirjoituksia 376 eri-ikäiseltä vastaajalta, jotka ovat syntyneet vuosien 1917 ja 1998 välillä.

Nuorisotutkimusverkoston/ Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 152, 2014.

Tekijä Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää (toim.)
ISBN 978-952-5994-63-6
Julkaisuvuosi 2014
Ulkoasu nidottu, värikuvitus
Sivumäärä 281
Julkaisukieli suomi

Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään


Johdanto
Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää:
Nuoruus, sukupolvet ja oman elämän kirjoittaminen

I Sukupolvien ketju ja nuoruuden etapit
Antti Häkkinen:
”Kun yhteiskunta tuli kylään”: nuorisosukupolvien erilaiset yhteiskuntakohtaamiset ja -kokemukset

Kaisa Vehkalahti:
Muisteltu ja kerrottu nuoruus 1920–1930-luvulla syntyneiden omaelämäkerrallisissa teksteissä.

Riikka Taavetti:
”Seksi oli rakkauden hinta” Seksuaalisuus eilisen nuoruudessa.

II Yksin ja yhdessä: kertomuksia nuorisokulttuureista
Mikko Salasuo & Leena Suurpää:
Ystävyys ja ryhmä kahden sukupolven kerrotussa elämässä

Janne Poikolainen:
Populaarimusiikki suomalaisnuorten arjessa 1950- ja 1960-luvuilla

Mikko Salasuo:
Erään sukupolven soundtrack. Populaarimusiikki 1970-luvulla syntyneiden nuoruusmuistoissa

III Instituutiot nuoruuden määrittelijöinä
Eliisa Kylkilahti:
”…kun kaikki muut maailman ihmiset, kaikki ne onnelliset ihmiset olivat töissä.”  
Nuorten tapoja kertoa työstä ja työttömyydestä.

Essi Jouhki:
Nuoruus opintiellä – Vuosina 1940–55 syntyneiden muistot koulunuoruudesta

Kimmo Jokinen:
Nykynuoret ja siirtymät aikuisuuteen