Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan — Nuorten elinolot -vuosikirja 2022

Kekkonen, Marjatta; Gissler, Mika; Känkänen, Päivi; Isola, Anna-Maria (toim.)

Globaalin covid-19-pandemian leviäminen Suomeen helmikuussa 2020 järisytti suomalaista yhteiskuntaa ja kosketti kaikkia kansalaisia. Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan Nuorten elinolot -vuosikirja 2022 kokoaa tutkimustietoa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kokemuksista koronasta. Julkaisu osallistuu keskusteluun siitä, miten väestön terveysturvallisuuden ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi asetetut koronasulut, kokoontumisrajoitukset ja lähikontaktien sääntely näkyivät nuorten osallisuuden kokemuksissa, sosiaalisissa suhteissa ja elinoloissa.

 

Varastossa
Kuvaus

Vuosikirjan tilasto-osassa eritellään korona-ajan muutoksia nuorten käyttämissä palveluissa ja saamissa etuuksissa. Tutkimusartikkelit avaavat pandemiarajoitusten vaikutuksia lasten ja nuorten osallisuuteen, koulunkäyntiin, opiskeluun, harrastamiseen, vertaissuhteisiin, siirtymävaiheisiin, elämäntyytyväisyyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Ensimmäistä kertaa Suomea koetelleiden pandemioiden historiassa tietoa nuorilta on päästy keräämään heti rajoitustoimien astuttua voimaan.

Nuorten itsensä kirjoittamissa näkökulmakirjoituksissa korostuvat aistien, tunteiden, pettymysten ja turhaumien, mutta myös empatian ja kiitollisuuden tunteet.

Nuorten elinolot -vuosikirja 2022 on 14. tutkimukseen perustuva ajankohtaiskatsaus nuorten elinoloista. Kirjan toimittamisesta on vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja Valtion nuorisoneuvoston kanssa.

Boken innehåller ett sammandrag på svenska.

Julkaisuvuosi: 2022
Kieli: suomi
258 s.
Tuoteryhmät:

- Lapset, nuoret ja perheet
- Mielenterveys
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Teema


Kirjastoluokka: 32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisotutkimusseura & valtion nuorisoneuvosto


Kirjan voi ostaa Tiedekirjasta (sekä verkkokauppa että kivijalkamyymälä osoitteessa Snellmaninkatu 13, Helsinki) ja THL:n verkkokaupasta.


Esipuhe
Sisällysluettelo
Johdanto . . 7
Lasten ja nuorten osallisuus, terveysturvallisuus ja koronarajoitukset
Marjatta Kekkonen, Mika Gissler, Emmi Sarvikivi, Sohvi Kääriäinen, Otto Helve & Anna-Maria Isola


TILASTO-OSIO
Koronan vaikutus nuorten terveyteen ja hyvinvointiin tilastojen valossa . . 32
Mika Gissler & Martta Forsell


NUORTEN OMANNÄKÖINEN ELÄMÄ JA KORONA
Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisenä vuonna  . . 50
Jenni Lahtinen, Riku Laine, Lotta Haikkola, Eila Kauppinen & Tuuli Pitkänen
Nuorten sosiaaliset suhteet poikkeusolojen aikana: ”Please leave corona,
I want to live my youth”  . . 62
Ella Sihvonen & Miia Saarikallio-Torp
Lasten kokemuksia koronasta .. 74
Tiina Valkendorff
Nuorten harrastusten ja vapaa-ajan merkityksiä kestävän hyvinvoinnin
näkökulmasta korona-aikana  . . 87
Eila Kauppinen & Sofia Laine
Nuoren ajatuksia korona-ajasta. . 103
Hengähdys pandemian keskellä – nuoruus poikkeusaikana
Emmiina Kuisma


NUORET KORONA-AJAN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ
Vaikeuksia ja vahvistavaa vuorovaikutusta . .  106
– Covid-19-pandemian vaikutuksia nuorten toimintaympäristöihin,
hyvinvointiin ja oppimiseen aiemman tutkimuksen valossa
Antti Maunu, Jessica Hemberg, Yulia Korzhina, Amanda Sundqvist, Lillemor Östman,
Henrik Groundstroem, Lisbet Nyström & Pia Nyman-Kurkiala
Ungas upplevelser av distanslärande under COVID-19-pandemin – möjligheter
och begränsningar . . 113
Jessica Hemberg, Yulia Korzhina, Amanda Sundqvist, Lillemor Östman, Henrik Groundstroem,
Lisbet Nyström & Pia Nyman-Kurkiala
Selkeää toimintaa ja kannattelevaa vuorovaikutusta . . 125
Ammattiin opiskelevien kokemukset ja ohjaustarpeet korona-ajan etäopetuksessa
Antti Maunu
Nuoret poikkeusajan digitaalisissa imperatiiveissa . . 137
Sari Tuuva-Hongisto, Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Päivi Armila & Ville-Samuli Haverinen
Nuoren ajatuksia korona-ajasta. . 149
Sattumaa(ko?)
J. N.


OSALLISUUDEN KOKEMUS KORONA-AIKANA
Nuorten osallisuuden kokemus ja siinä tapahtuneet muutokset
vuosina 2019–2021: ovatko erot kasvaneet koronaepidemian aikana?  . . 152
Lars Leemann & Lotta Virrankari
Korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyden kokemus ja psyykkinen kuormittuneisuus
koronaepidemian kolmannen aallon aikana . . 167
Suvi Parikka, Reija Klemetti, Jonna Ikonen, Noora Holm & Niina Junttila
Sateenkaarinuoret poikkeusaikana . . 179
Satu Majlander, Jukka Lehtonen, Pauliina Luopa, Laura Sares-Jäske, Mia Teräsaho, Johanna Vihtari,
Tellervo Nenonen, Anni Hyvärinen & Reija Klemetti
”Todellakin pitää puntaroida” – Nuorten aikuisten suhteet ja solidariteetit
koronapandemian aikana . . 197
Riikka Korkiamäki & Eriikka Oinonen
Nuoren ajatuksia korona-ajasta. . 211
Tulevaisuuteni kriisien peittämässä maailmassa
Helka Hokkanen


KATASTROFIAJASTA YHDESSÄ ETEENPÄIN
Outo vuosi – sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten kokemuksia
koronapandemian ensimmäisestä vuodesta ja lastensuojelun jälkihuollosta . . 214
Laura Yliruka, Tanja Hirschovits-Gerz, Siiri Utriainen, Niina Weckroth & Onni Westlund
Yhden poikkeus on toisen normaali – keskustelua mielenterveydestä pandemian aikana . . 226
Elina Ikävalko
Etenevä elämä vai supistuneet suunnitelmat? Työn kynnyksellä olevien nuorten
aikuisten hyvän tulevaisuuden orientaatiot korona-ajassa .  . 237
Frida Westerback & Hanna Rissanen


Kirjoittajat . . 248
Tiivistelmä . . . 253
Sammanfattning ..  255
Abstract  . . 257