Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä

Anne Puuronen

Kirja on loppuunmyyty.

Ilmaisen verkkojulkaisun voi ladata täältä.

Ei saatavilla
Kuvaus

Etsivän katse kertoo monipuolisesti etsivän nuorisotyön käytännöistä, joiden keskiössä on tuen tarpeessa olevan nuoren kanssa tehtävä kohtaamistyö. Alan kehittämisen kannalta tarkastellaan etsivän nuorisotyön suhdetta koulu- ja oppilaitosyhteistyöhön, perhetyöhön ja nuorisoterveyden kysymyksiin. Tarkastelujen lähtökohtana ovat etsivää nuorisotyötä tekevien haastattelut ja heidän omaa työtään koskevat pohdintansa.

Teos on etsivää nuorisotyötä tekevien näkökulmasta kirjoitettu puheenvuoro nuorisotyön tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen. Kirjan tarkoituksena on myös esitellä perustellusti näkemys, jonka
mukaan nuorisolähtöisen ajattelutavan tulisi olla keskeisessä asemassa kaikkien nuorten kanssa työskentelevien työotteessa.

Etsivän katse sopii nuorisotyötä tekevien lisäksi hyvin etsivän nuorisotyön esimiestehtävissä toimiville, alan yhteistyökumppaneille ja alaa vielä opiskeleville. Teos on tarkoitettu myös kaikille niille, jotka
haluavat ymmärtää, miten etsivä nuorisotyö ei niinkään ole työmenetelmä vaan asenne nuorta, nuoruutta ja nuoren elämäntilanteita kohtaan.

2014. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,verkkojulkaisuja 70, julkaisuja 144.

Tekijä Anne Puuronen
ISBN 978-952-5994-48-3
Julkaisuvuosi 2013
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 124
Julkaisukieli suomi