Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021

Antti Kivijärvi, Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski & Juha Leskinen

Miten kunnallinen nuorisotyö on muuttunut 2000-luvulla? Miten koronapandemia vaikutti kunnalliseen nuorisotyöhön? Mitä koulu- ja oppilaitosnuorisotyö on käytännössä? Miten nuorisotyössä luodaan tiloja ja rakennetaan siltoja nuorille?

 

Varastossa
Kuvaus

Teoksessa avataan näkymä 2020-luvun alun kunnalliseen nuorisotyöhön. Se tarjoaa ensimmäisen valtakunnallisen tilastollisen katsauksen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön määrään, tavoitteisiin ja menetelmiin sekä esittelee nuorisotyön yhteistyöverkostoja ja arvioinnin tapoja.

Tutkimus perustuu kaikille Manner-Suomen nuorisotoimille lähetettyyn laajaan kyselyyn ja nuorisotyöntekijöiden työtään koskeviin kirjauksiin. Teos soveltuu erityisesti nuorisotyöstä mutta myös laajemmin nuoruudesta ja nuorten palveluista kiinnostuneille lukijoille.

2022

Kanuuna-verkosto
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 238

105 s.

Kieli: suomi

ISBN 978-952-94-6292-6 (nid.)
ISBN 978-952-94-6293-3 (PDF)

Kiitokset....................................................................................................6
1 Johdanto..................................................................................................7
1.1 Kyselyn ja analyysin toteuttaminen............................................................9
1.2 Lokikirja-aineiston hyödyntäminen ............................................................10
2 Kunnallinen nuorisotyö 2000-luvun alusta pandemia-aikaan..............................13
2.1 Nuorisotyön asema kuntaorganisaatioissa ......................................................13
2.2 Nuorisotyön resurssit........................................................................................18
2.3 Nuorisotyön kohderyhmä ................................................................................22
3 Kunnallinen nuorisotyö korona-aikana ..................................................................26
3.1 Korona-aika Suomessa .................................................................................... 27
3.2 Korona-aika ja nuorisotyön tehtävät ...................................................................30
3.3 Korona-ajan muutokset toiminnassa ................................................................33
3.4 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa................................................................41
3.5 Nuorten tavoittaminen korona-aikana ...............................................................46
4 Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö..............................................................................50
4.1 Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön yleiskuva ........................................................51
4.2 Nuorisotyö perusasteella...............................................................................58
4.3 Nuorisotyö toisella asteella ...........................................................................61
4.4 Kunnallinen nuorisotyö osana koulujen ja oppilaitosten rakenteita .......................64
4.5 Pandemian vaikutukset koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön...................................68
4.6 Muiden tahojen tekemä koulu- ja oppilaitosnuorisotyö.......................................72
4.7 Tilat, sillat, hyvinvointitehtävä: johtopäätöksiä koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä...............................................................75
4.7.1 Koulun hyvinvointitehtävä ja koulu kasvuyhteisönä..................75
4.7.2 Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön tavoitteet .................................. 77
4.7.3 Yhteistyön rakenteet..................................................................80
4.7.4 Kehittämisen kohde: yhteisötaso.................................................81
5 Kunnallisen nuorisotyön arviointi ja vaikuttavuus ..............................84
5.1 Arvioinnin käytännöt....................................................................85
5.2 Tiedolla johtamisen oikeutus on toiminnan parantuminen .............. 87
6 Katse tulevaan: kunnallisen nuorisotyön kehityskuluista ja
nuorisotyötä koskevasta tiedonkeruusta.................................................92
6.1 Tuloksista tiiviisti: monialaistuvaa hallinnointia, maltillista kasvua
ja uusia toimintakenttiä.........................................................................92
6.2 Nuorisotyötä koskevan tiedonkeruun kehittäminen................................94
Lähteet ..................................................................................................95
Tiivistelmä............................................................................................. 105