Kaveria ei jätetä!

Riikka Korkiamäki

Ovatko nuorten ikätoverisuhteet riski vai resurssi? Tarjoavatko nuoret toisilleen tukea ja turvaa, vai houkuttelevatko pahoille teille? Nuorisoporukat nähdään yleensä kielteisessä valossa, mutta kaverit voivat olla myös merkittävä tuen ja osallisuuden lähde.

Ei saatavilla
Kuvaus

Ovatko nuorten ikätoverisuhteet riski vai resurssi? Tarjoavatko nuoret toisilleen tukea ja turvaa, vai houkuttelevatko pahoille teille? Nuorisoporukat nähdään yleensä kielteisessä valossa, mutta kaverit voivat olla myös merkittävä tuen ja osallisuuden lähde. 

Riikka Korkiamäki tarkastelee yläkouluikäisten vertaissuhteissa rakentuvaa sosiaalista pääomaa eli nuorten keskinäisiä voimavaroja ja nuorten itsensä sille antamia merkityksiä. Sosiaalisen pääoman käsite avaa nuorten suhteiden tarkasteluun johdonmukaisen voimavaranäkökulman unohtamatta, että nuorten yhteisöissä harjoitetaan myös vallankäyttöä, erotteluja ja ulossulkemista. Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa liikkuu monilla rajapinnoilla ja haastaa nuorisotyön ja sosiaalityön, lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen sekä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusperinteen välisiä erotteluja. Teos sopii nuorten parissa eri aloilla työskenteleville, tutkijoille ja kaikille nuorten arjesta ja sosiaalisista suhteista kiinnostuneille.

Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja: 137

Tampere University Press Acta Electronica Universitatis Tamperensis: 1307

Kirja on loppuunmyyty.
 
Väitöskirja on luettavissa myös Tampereen yliopiston TamPub-julkaisussa.

Tekijä Riikka Korkiamäki
ISBN 978-951-44-9123-8
Julkaisuvuosi 2013
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 331
Julkaisukieli suomi