Kasvatus teknologisessa maailmassa. Tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta

Tomi Kiilakoski

Miten kasvatuksessa tulisi suhtautua maailmaan, jota teknologia yhä enemmän muovaa? Miten luovia liian teknologiainnostuksen ja katteettoman epäilyn karikoissa? Teoksessa tutkitaan kasvatusta teknologisessa maailmassa ja väitetään, että kasvatus teknologisoituu, jos päämäärien sijaan puhutaan vain tehokkaista keinoista tuottaa oppimista.

Ei saatavilla
Kuvaus

Miten kasvatuksessa tulisi suhtautua maailmaan, jota teknologia yhä enemmän muovaa? Miten luovia liian teknologiainnostuksen ja katteettoman epäilyn karikoissa? Teoksessa tutkitaan kasvatusta teknologisessa maailmassa ja väitetään, että kasvatus teknologisoituu, jos päämäärien sijaan puhutaan vain tehokkaista keinoista tuottaa oppimista. 

Kasvatus teknologisessa maailmassa yhdistää historiallisen ja filosofisen näkökulman sekä nykyilmiöiden kriittisen lähiluennan. Se sisältää suomen- ja englanninkielisiä artikkeleita sekä laajan johdannon ja yhteenvedon. Teos tarkastelee kasvatuksen teknologisoitumista käytännön tilanteista kasvatusteoriaan sekä erittelee, minkälaisen kasvatuksellisen alustan Internet muodostaa. 
 
Sekä kasvatustiede että opettajat tarvitsevat pintaa syvemmälle menevää reflektiota siitä, mitä teknologia olemukseltaan on ja mitä vaaroja opetuksen teknologisoitumiseen sisältyy.
 – Dosentti Rauno Huttunen, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
 
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 132, sarja: Tiede.

Tekijä Tomi Kiilakoski
ISBN 978-952-5994-23-0
Julkaisuvuosi 2012
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 277
Julkaisukieli suomi