Kehittyvä nuorisotyö

Katja Komonen, Leena Suurpää & Markus Söderlund (toim.)

Kehittämistoiminnasta on tullut merkittävä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja ammatillisen oppimisen väline sekä yhteisöllisen tekemisen tapa. Tässä teoksessa pohditaan kehittämistä nuorisotyön monikenttäisissä ympäristöissä: yhtäältä kehittämisen tavoitteita ja ihanteita, toisaalta menetelmiä ja käytäntöjä, kolmanneksi reunaehtoja ja pulmia. 

Varastossa
Kuvaus

Kehittämistoiminnasta on tullut merkittävä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja ammatillisen oppimisen väline sekä yhteisöllisen tekemisen tapa. Tässä teoksessa pohditaan kehittämistä nuorisotyön monikenttäisissä ympäristöissä: yhtäältä kehittämisen tavoitteita ja ihanteita, toisaalta menetelmiä ja käytäntöjä, kolmanneksi reunaehtoja ja pulmia. 

Kirjassa pureudutaan kehittämisen aihepiireihin 17 nuorisotyöllisestä näkökulmasta. Kirjan avausluku, Tieto, pureutuu nuorisotyötä koskevan tietopohjan kehittämisen tarpeisiin. Arvioivan katseen alle joutuvat niin nuorisotyön ammatillinen itseymmärrys kuin erilaisten tiedonintressien törmäykset nuorisotyön kehittämistoiminnoissa. Toinen luku, Etiikka, pohtii laajasti arvokasvatuksen luomia mahdollisuuksia nuorisotyön kehittämisessä. Kolmas luku, Toimintaympäristöt, arvioi, miten nuorisotyön perinteiset ja uudet ympäristöt virittyvät kehittämisen tarpeista ja paineista. Kirjan neljäs luku, Koulutuksen ja työelämän rajapinta, paikantaa koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän välisen dialogin onnistumisen edellytyksiä. Kirjan loppuluku, Verkostot, johdattelee nuorisotyön kehittämisen ytimiin monialaisissa yhteistyöverkostoissa. 
 
Kirja soveltuu virittäväksi materiaaliksi erilaisiin monialaisiin koulutus- tai ammattiympäristöihin, joissa työtä nuorten parissa tehdään. 

Tekijä Katja Komonen, Leena Suurpää & Markus Söderlund (toim.)
ISBN 978-952-5994-18-6
Julkaisuvuosi 2012
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 352
Julkaisukieli suomi

Johdanto. Kehittämisen arvo ja itseisarvo

Katja Komonen, Leena Suurpää & Markus Söderlund

I TIETO 21

Nuorisotyön tehtävä ohjelma(yhteis)kunnassa
Mirja Määttä & Pia Tasanko
Tiedonintressit nuorisotyön kehittämisessä
Juha Nieminen
Tulevaisuuskuvat nuorisotyössä
Anu Haapala
Tiedon merkitys nuorisoalan kehittämisessä
Anne Heinonen ja Anna Kapanen

II ETIIKKA

Nuoriso-ohjaajuudesta nuorisokasvattajuuteen
Timo Purjo
OLE HYVÄ! – nuorisotyön eettisyys kehittämishaasteena
Minna Rauas

III TOIMINTAYMPÄRISTÖT

Nuorisotalotoiminnan kehittäminen
Tomi Kiilakoski

Viiden tähden olohuone. Kirjastot nuorisotyön uutena
toimintaympäristönä
Laura Hokkanen

Järki, tunteet ja dialogisuuden haasteet kunnallisen nuorisotyön
perustehtävän määrittelyssä – nuoriso-ohjaajien näkökulmasta
Anu Gretschel

Koulun kerhotoiminta – formaalin ja nonformaalin kasvatuksen
rajapinnassa
Tiina Karhuvirta

Järjestöt nuorisotyön kehittämisen ympäristönä
Markus Söderlund

IV KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN RAJAPINTA

”Käytännöllinen tyke”. Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta
nuoriso- ja vapaa-aika-alan työelämän ja koulutuksen järjestäjien
yhteisenä kehittämistyökaluna
Tanja Leppä & Tuija Palomäki

Nuorisotyön tutkimus- ja kehittämistoiminta ammattikorkeakouluissa
Pekka Penttinen & Katariina Soanjärvi

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet yhteisöpedagogit
työelämän ja alan kehittämisosaajina
Tarja Nyman

V VERKOSTOT

Hämmennyksestä innostukseen. Ryhmäperustaisen kehittämisen
ensiaskeleita Pohjois-Karjalassa
Jatta Herranen & Sanna Pasanen

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittäminen
– kokemuksia Preventiimi-yhteistyöverkostosta
Reijo Viitanen

Nuorisotointen kehittämistyö monikulttuurisessa yhteiskunnassa.
Yksinäisestä puurtamisesta kohti toimivia rakenteita ja verkostoja
Antti Kivijärvi

Lähteet

Kirjoittajat

Tiivistelmä

Abstract