Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja

Tommi Hoikkala (toim.)

Nuorisotyön ammatillisen kentän toimijat pohtivat ja kuvaavat Mitä Jyväskylä tarkoittaa? -teoksessa omaa työtään. Ammattilaisten tekstit limittyvät nuorisotyön ja pedagogisen kentän tutkijoiden teksteihin.  


Varastossa
Kuvaus

Jyväskyläläisen ja keskisuomalaisen nuorisotyön lähihistoria on murrostarina. Tarinan eteenpäin vievä voima muodostuu alueellisen tilatyön ja kohdennetun nuorisotyön ristiriidasta. Tarina kertoo myös, mikä on yhteistä ja kenties tärkeintä nuorisotyössä: nuoren kohtaaminen.  

Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja vetää yhteen hitaasti sykkineen, mutta omintakeisen The Meaning of Jyväskylä (MoJ) Youth work practices in the Middle Finland -hankkeen (2015–2021). Se oli Jyväskylän nuorisopalvelujen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyöhanke, joka perustui kenttätyöhön ja tutkijoiden osallistumiseen paikallisen nuorisotyön käytäntöihin. Tutkijat myötäilivät kentän toimijoiden omia prosesseja niin, että toimijat voisivat itse pysähtyä työnsä äärelle ja sanoittaa sitä yhdessä toistensa kanssa.   

Kirja on suunnattu kaikille nuorista ja nuorisotyöstä kiinnostuneille. Se myös avautuu opiskelun ja oman pedagogisen työn tutkimisen materiaaliksi, ajatusten ja ideoiden kuvittelun ja uusien näkökulmien yhteisen etsimisen välineeksi. 

446 s. 
nid. 
2021 
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 234 

Sarja: Liike 
ISBN 978-952-372-025-1 
ISSN 1799-9219 
Kl 30.1 

Alkusana 
Tommi Hoikkala 9 
Johdanto: Miksi tämä on yhteisötietokirja? 
Tommi Hoikkala 11 
 
ALUEELLINEN NUORISOTYÖ 63 
Jyväskylän nuorisopalveluiden alueellinen nuorisotyö: Keskustan alue 
Kirsi Alastalo 65 
 
Alueellinen nuorisotyö Huhtasuolla, Tikkakoskella Palokassa 
Marjatta Saikkonen, Riikka Mustanoja & Janne Matilainen 69 
 
Eteläinen alue: Säynätsalo ja Korpilahti 
Pia Santa & Tanja Parviainen 78 
 
Itäinen alue – Vaajakoski ja Kuokkala 
Jaana Tuominen, Tarja Turunen, Kimmo Ylinen, Anna-Bodil Boe, Jussi Liimatainen & Ismael Sheikh Musse 84 
 
Veturitallit: Jyväskylä musiikin sulattamona 
Esa Linna 90 
 
KOHDENNETTU NUORISOTYÖ 99 
Työpajatoiminnan nuorisotyö 
Teija Hankilanoja-Lesonen 101 
 
Fokuksessa nuoren hyvinvointi 
Marja-Sisko Kataikko 113 
 
Vivo-valmennus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla 
Niina Ojanperä 124 
 
”Sulla on sisälläs valtameren kokoinen voima jonka sä voit oppaaksesi valjastaa” 
Teija Lapinmäki 134 
 
Muutoksista mahdollisuuksiin – etsivä nuorisotyö nivelvaiheessa ja oppivelvollisuuden muutoksessa 
Tuuli Rissanen 143 
 
Vain muutos on pysyvää 
Tuija Kautto 153 
 
Koronakuvat 
Panu Räsänen & Petteri Ruotsalainen164 
 
KESKI-SUOMI 175 
Nuorisotyön koordinaatio Keski-Suomessa – Murroksen tuoksua ja unelmia hoitajamitoituksesta 
Pauliina Lahtinen 177 
 
Uurainen – nuorisotyötä pienessä kunnassa ison Jyväskylän kyljessä 
Milla Ukkonen 186 
 
Bittiliiga ry. käynnistyi Muuramesta 
Jari Solismaa 197 
 
MURROKSET 203 
”Kaikki voima mitä olen saanut, olen saanut Jyväskylästä” – miten Jyväskylä on kohdannut monikulttuuriset nuoret 
Maija-Sisko Kauppila & Jukka Ruotsalainen 205 
 
Järjestöt, murros ja nuorisotyö 
Hanna Laitinen 215 
 
Mä oon vieläkin mukana – Monikulttuurista nuorisotyötä Gloriassa 
Arja Seppälä 226 
 
Kulttuurinen nuorisotyö osallisuuden ketjua luomassa 
Tiina Ahtonen 231 
 
Nuoren kohtaaminen ja digitalisaation haasteet 
Susan Eriksson 251 
 
Planetaarinen kaikki – irti irrallisuuden kirouksesta. Nuorisotyön murros osana yhteiskunnallista kontekstia 
Arto O. Salonen 258 
 
Viime kädessä on kysymys siitä, millainen on arvokas ihmiselämä: Tuleeko ilmastokriisistä sukupolvikokemus? 
Veli-Matti Värri 273 
 
KEHITTYVÄ NUORISOTYÖ 283 
Pysyvästi villi nuorisotyö? 
Katariina Soanjärvi 285 
 
Miksi nuoret eivät tiedä nuorisotyön palveluista? 
Niina Ekstam & Pauliina Lahtinen 292 
 
Omasta yhteiseksi: Miten hyödyntää nuorisotyön opetussuunnitelmaa nuorisotyön kehittämisessä? 
Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen & Sini Perho 303 
 
Tullakseen aikuiseksi on ensin saatava olla nuori 
Tomi Kiilakoski 332 
 
Innostamisen pedagogiikka ja Niemisen Jorma 
Tommi Hoikkala & Jorma Nieminen 359 
 
JÄLKISANAT 375 
Ensimmäinen jälkisana: Autereeseen lipuva tilatyö? 
Tommi Hoikkala, Tomi Kiilakoski & Jussi Ronkainen 377 
 
Toinen jälkisana: Juvenian tarina 
Jussi Ronkainen 390 
 
Kolmas jälkisana: Minun Jyväskyläni 
Tommi Hoikkala 399 
 
Neljäs ja viides jälkisana 
Tommi Hoikkala 408 
 
LIITTEET 411 
Liite 1. Jyväskylä – Nuorten kaupunki 2025. Nuorisoplääni. 
Pauliina Lahtinen, Milla Lewandowski, Jorma Nieminen, Panu Räsänen & Katariina Soanjärvi 413 
 
Liite 2. Nuorisotyön tutkimuksen tiekartta Nuorisotutkimusverkostossa 
Tommi Hoikkala 428 
 
Kirjoittajat 435 
Tiivistelmä 441 
Sammandrag 443 
Abstract 445