Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa.

Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.)

Syksyllä 2015 käynnistyi Suomessa harvinainen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Tutkimuksessa lähdettiin seuraamaan sadan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen nuoren elämää viidellä erilaisella paikkakunnalla, eri puolilla Suomea. Millaisista asioista heidän arkensa koostuu? Mitä he odottavat tulevaisuudelta? Entä mitä tulevaisuus toisi tullessaan näille nuorille, toteutuisivatko heidän unelmansa? 

 

Varastossa
Kuvaus

Monitieteinen tutkijaryhmä on seurannut nuoria peruskoulusta toiselle asteelle ja aikuisuuden kynnykselle. Pitkittäistutkimuksen keinoin, tapaamalla ja haastattelemalla samoja nuoria säännöllisesti, tutkimus on tuottanut kokonaisvaltaista tietoa nuorten elämänkuluista ja siitä, miten nuorten elämän eri osa-alueilla tapahtuvat muutokset kietoutuvat yhteen. Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen -teos kokoaa yhteen tutkimuksen ensimmäisten seurantavuosien keskeiset tulokset. Esiin nousevat nuorten elämän ilot ja surut, tärkeät ihmissuhteet, vapaa-aika ja opiskelu, niin isot kuin pienetkin muutokset heidän elämänpoluillaan.

312 s.

nid.

2021

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 235

Sarja: Tiede

ISBN 978-952-372-026-8

ISSN 1799-9219

Kl 30.1

Johdanto
Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari 9

Luku 1 Laadullinen seurantatutkimus nuorista: tutkimusasetelma, menetelmät ja aineistot
Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari 25

Luku 2 Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan
Tarja Tolonen, Sinikka Aapola-Kari, Jenni Lahtinen & Matilda Wrede-Jäntti 57

Luku 3 Arkea ja ajankäyttöä. Turboahdetuista illoista oleilevaan palautumiseen
Antti Kivijärvi, Päivi Armila, Mari Käyhkö, Ville Pöysä & Matilda Wrede-Jäntti 81

Luku 4 Toiveita ja tulevaisuuksia. Nuorten koulutukselliset jatkumot ja säröt toisella asteella
Tarja Tolonen, Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari 109

Luku 5 Uusiin suuntiin. Nuorten muuttoliike peruskoulun ja toisen asteen opintojen välisessä nivelvaiheessa
Kaisa Vehkalahti & Päivi Armila 151

Luku 6 Irti arjesta. Hauskanpitoa harvaanasutulla kotiseudulla
Päivi Armila, Mari Käyhkö & Ville Pöysä 175

Luku 7 Ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvointi ystävyys- ja perhesuhteiden näkökulmasta
Jenni Lahtinen & Tarja Tolonen 195

Luku 8 Avatut salatut elämät. Nuoruutta varjostavia suruja, huolia ja ongelmia
Mari Käyhkö & Päivi Armila 223

Luku 9 ”…et sit yhenkään miehen takia jää tänne”. Romanttiset suhteet syrjäseudulla kasvaneiden tyttöjen elämässä
Mari Käyhkö & Päivi Armila 245

Epilogi
Sinikka Aapola-Kari & Kaisa Vehkalahti 271

Kirjallisuus 277

Kirjoittajat 303

Tiivistelmä 306

Sammandrag 308

Abstract 310