Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012

Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti ja Sami Myllyniemi (toim.)

Nuorisotutkimusverkoston, Nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä syntyvä Nuorten elinolot -kirjasarja on vakiinnuttanut paikkansa nuoria koskevan tilastollisen ja kokemustiedon taltioijana sekä uusien näkökulmien tarjoajana nuoria koskevassa julkisessa keskustelussa, nuorten kasvatuksen arjessa ja päätöksenteossa.

Loppuunmyyty.

Ei saatavilla
Kuvaus

Nuorisotutkimusverkoston, Nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä syntyvä Nuorten elinolot -kirjasarja on vakiinnuttanut paikkansa nuoria koskevan tilastollisen ja kokemustiedon taltioijana sekä uusien näkökulmien tarjoajana nuoria koskevassa julkisessa keskustelussa, nuorten kasvatuksen arjessa ja päätöksenteossa. 

Vuosikirja 2012 Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä pureutuu lapsuutta ja nuoruutta kehystävien instituutioiden monisärmäiseen maailmaan. Kirjoittajat arvioivat, miten instituutiot määrittelevät, ohjaavat, rajoittavat ja mahdollistavat lapsuutta ja nuoruutta. Kirjassa pohditaan miten lapsuus ja nuoruus muotoutuvat esimerkiksi päiväkodin tai koulun käytänteissä. Toisaalta tarkastelun kohteeksi nousee voimakkaasti kysymys siitä, miten lapset ja nuoret itse omalla toiminnallaan luovat kasvun tiloja ja muovaavat toimintansa rajoja ja mahdollisuuksia. 
Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 131.

Tekijä Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti ja Sami Myllyniemi (toim.)
ISBN 978-952-5994-22-3
Julkaisuvuosi 2012
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 232
Julkaisukieli suomi