Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012

Sami Myllyniemi (toim.)

Monipolvinen hyvinvointi pureutuu hyvinvoinnin sosiaaliseen periytyvyyteen. Sisällöllisesti julkaisun kärki on moniteräinen.

Perheiden arkeen ja kasvatukseen liittyvien teemojen ohella barometri pureutuu monipuolisesti hyvinvoinnin kysymyksiin, kuten terveystottumuksiin ja elämään tyytyväisyyteen, mutta myös vapaaehtoistoimintaan, politiikkaan, yhteisöllisyyteen ja luottamukseen. Tulosten perusteella lapsuudenkodin yhteinen tekeminen ja oleminen linkittyvät nuorten hyvinvointiin hyvin kokonaisvaltaisesti.  

Loppuunmyyty.

Saatavilla verkkojulkaisuna (pdf).

Ei saatavilla
Kuvaus

Monipolvinen hyvinvointi pureutuu hyvinvoinnin sosiaaliseen periytyvyyteen. Sisällöllisesti julkaisun kärki on moniteräinen.

Perheiden arkeen ja kasvatukseen liittyvien teemojen ohella barometri pureutuu monipuolisesti hyvinvoinnin kysymyksiin, kuten terveystottumuksiin ja elämään tyytyväisyyteen, mutta myös vapaaehtoistoimintaan, politiikkaan, yhteisöllisyyteen ja luottamukseen. Tulosten perusteella lapsuudenkodin yhteinen tekeminen ja oleminen linkittyvät nuorten hyvinvointiin hyvin kokonaisvaltaisesti.  

Aineistossa barometrin kattoteemat, lapsuudenkodin eväät, arvot, osallistuminen, luottamus, sosiaaliset verkostot, terveys ja elintavat punoutuvat kaikki erottamattomasti toisiinsa.
Nuorisobarometrit ovat vuodesta 1994 lähtien keränneet luotettavaa tietoa nuorista, heidän arvoistaan ja asenteistaan. Vuoden 2012 Nuorisobarometrin kattoteemana ovat sukupolvisuhteet. Tiedonkeruu toteutettiin uudella tavalla siten, että nuorten itsensä lisäksi haastateltiin heidän omia vanhempiaan. Nuorten ja vanhempien vastausten yhdistäminen tuo näkyviin nuorten ja vanhempien näkemyseroja ja mahdollistaa hyvinvoinnin ylisukupolvisen rakentumisen monipuolisen tarkastelun. 
 
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 127, verkkojulkaisuja 53
Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 46.

Tekijä Sami Myllyniemi (toim.)
ISBN 978-952-5994-16-2
Julkaisuvuosi 2012
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 250
Julkaisukieli suomi