Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten kestävää hyvinvointia

Tiina Rättilä & Päivi Honkatukia (toim.)

Pakolaistaustaisten nuorten osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa on heikompaa kuin muilla. He kokevat usein, että heillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä asioihin eikä heitä kuunnella. Useilla on takanaan traumaattisia kokemuksia, ja elämän lähtökohdat ovat huonommat kuin monilla muilla nuorilla. Tämä heijastuu heidän hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa koulussa, opinnoissa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa.

 

Varastossa
Kuvaus

Teoksessa kerrotaan tutkimuksista, joiden tekemiseen Suomeen pakolaisina tulleet nuoret aikuiset ovat osallistuneet tasavertaisina kumppaneina tutkijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut tukea nuoria heidän omien vahvuuksiensa ja kykyjensä tunnistamisessa ja innostaa heitä pyrkimään kohti omia tavoitteitaan ja haaveitaan elämässä. Tutkimuksiin osallistuneille nuorille aikuisille on tärkeää, että heidät hyväksytään osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Monet kokevat, että hyväksytyksi tulemisen välttämätön ehto on hankkia koulutus ja työpaikka. Koulutus- tai työpaikan saaminen on kuitenkin osoittautunut usein vaikeaksi, ja monilla on kokemuksia syrjinnästä työhaussa.

Teoksessa pohditaan myös sitä, miten taiteen keinoin voitaisiin tukea pakolaistaustaisten nuorten hyvinvointia ja yhteiskunnassa toimimisen kykyjä. Tutkimushavaintojen mukaan kertomusten ja niiden julkisen esittämisen kautta kuulluksi ja nähdyksi tulemisella on merkitystä pakolaisnuorten hyvinvoinnille.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 231

2021
sarja: Kenttä
nid.
144 s.

kieli: suomi

ISBN 978-952-372-013-8

ISSN 1799-9219

Kl 32.21, 32.4, 77.1

Sisällysluettelo

Esipuhe 7

Tiina Rättilä & Päivi Honkatukia
Johdanto: Tutkimusyhteistyön lähtökohtia ja teoksen tavoitteet 9

Suvi Autiosaari & Abdi Cisman
Kölvi-toiminta nuorten arjen kansalaisuuden rakentajana 29

Tiina Rättilä, Olli Sillanpää, Päivi Honkatukia, Kaisla Koskelainen & Jarmo Rinne
Puntarissa pakolaistaustaisten nuorten hyvinvointi – tutkimusyhteistyötä taideperustaisilla menetelmillä 40

Minna Hokkanen
Tarinateatteri pakolaistaustaisten nuorten miesten hyvinvointia tukemassa 58

Roosa Salminen
Valokuva taideterapeuttisena välineenä 75

Päivi Honkatukia & Tiina Rättilä & Jarmo Rinne
Sisulla töihin? Kanssatutkimusta pakolaisnuorten työhön liittyvistä kokemuksista 88

Fath E. Mubeen & Nina Tokola
Kanssatutkimus ja vertaishaastattelut tutkimusmenetelmänä – pohdintoja toimijuudesta ja vallasta 107

Henri Onodera & Ahmed Zaidan
”Miten ihmeessä Suomesta löytää töitä?” Kokemuksia tutkimuksellisen dokumenttielokuvan tekemisestä turvapaikanhakijoiden parissa 124

Tiivistelmä 139
Sammanfattning 141
Abstract 143