Katukulttuuri. Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa

Mikko Salasuo, Janne Poikolainen ja Pauli Komonen (toim.)

Nuorison alakulttuurit ja niitä ympäröivä yhteiskunta ovat muuttuneet merkittävästi sitten 1950-luvun ja lättähattujen. Varsinaiseen kultakauteensa nämä nuorten kulttuuriset areenat heräsivät 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. 1990-luku ja informaatioteknologian räjähdysmäinen läpimurto puolestaan johtivat alakulttuurien voimakkaaseen globalisoitumiseen, pirstaloitumiseen ja kaupallistumiseen. Tämän kehityksen jäljet näkyvät monin tavoin nykypäivän monimuotoisessa ja ennen näkemättömän kirjavassa nuorisokulttuurissa.

Varastossa
Kuvaus

Nuorison alakulttuurit ja niitä ympäröivä yhteiskunta ovat muuttuneet merkittävästi sitten 1950-luvun ja lättähattujen.

Varsinaiseen kultakauteensa nämä nuorten kulttuuriset areenat heräsivät 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. 1990-luku ja informaatioteknologian räjähdysmäinen läpimurto puolestaan johtivat alakulttuurien voimakkaaseen globalisoitumiseen, pirstaloitumiseen ja kaupallistumiseen. Tämän kehityksen jäljet näkyvät monin tavoin nykypäivän monimuotoisessa ja ennen näkemättömän kirjavassa nuorisokulttuurissa.

Tässä teoksessa tarkastellaan laaja-alaisesti ja monitieteisesti erilaisia nuorisokulttuurisia ryhmiä 2000-luvun Suomessa. Yhdentoista artikkelin muodostama kokonaisuus pureutuu sekä alkuperältään vanhempien alakulttuurien nykymuotoihin (metalli, gootit, streittarit, hiphop, rap, graffiti, huumekulttuuri) että selvästi uudempiin ilmiöihin (japanilainen populaarikulttuuri, nuorten kilpapelaaminen ja "pissismi").
 
Katukulttuuri - Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa on ajankohtainen, nuorten tutkijoiden laatima kokoelma nykypäivän alakulttuurisista ilmiöistä. Vastaavanlaista, alakulttuureita laaja-alaisesti luotaavaa antologiaa ei ole Suomessa aiemmin tehty.

Kirja sisältää myös laajan johdantoluvun, joka tarjoaa lukijalle näkymän kansainvälisen ja kotimaisen alakulttuuritutkimuksen historiaan ja nykypäivään. Teos on antoisaa luettavaa niin alan asiantuntijoille ja tutkijoille kuin aihepiiristä yleisemmin kiinnostuneillekin.
 
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 124.

Tekijä Mikko Salasuo, Janne Poikolainen ja Pauli Komonen (toim.)
ISBN 978-952-5994-15-5
Julkaisuvuosi 2012
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 316
Julkaisukieli suomi

Katukulttuuri. Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa

Mikko Salasuo, Janne Poikolainen ja Pauli Komonen (toim.)

Johdanto – monimuotoinen katukulttuuri

Mikko Salasuo & Janne Poikolainen

1. Autenttisuutta osmoosilla
– japanilainen populaarikulttuuri osana elämää
Katja Valaskivi

2. Lanitusta, ladderia ja lifetystä
– kilpapelaaminen nuorten alakulttuurina
Marjaana Kojo

3. Paljon puhetta pissiksistä – tyttöys määrittelykysymyksenä
Milla Paumo

4. Bättre folk – kriittinen sosiolingvistinen kommentti
suomalaisessa rap-musiikissa
Elina Westinen

5. Lapin gangstat. Hiphop-harrastuksen vaikutus
lappilaisen miehen kulttuuri-identiteettiin.
Tiina Vaattovaara

6. Graffitimaalarin vaiheet alakulttuurissa
ja toiminnan luonne
Pauli Komonen

7. ”Kaikki halus Comptoniin” – ekskursio graffitielämykseen
Mikko Piispa

8. Sukellus synkkään syleilyyn
– goottityylin pukeutumiskuvan tarkastelua
Sirkku Voltti

9. Kansatieteilijän tutkimusmatka metallikulttuuriin
Tiina Käpylä

10. ”I don’t smoke, don’t drink, don’t fuck – At least I can
fucking think”. Erään streittariryhmän kokemuksia,
näkemyksiä ja tulkintoja.
Anni Ojajärvi & Mikko Salasuo

11. Helsinkiläiset narkomaanit – käyttö, kulttuuri, kontrolli
Jussi Perälä, Heini Kainulainen & Tuukka Tammi

Kirjoittajat

Tiivistelmä

Sammandrag

Abstract