Nuorisopolitiikka ja poliittinen nuoriso: objekteista subjekteiksi?

Kari Paakkunainen & Juri Mykkänen (toim.)

Suomen ja muun Euroopan nuorisolle 2000-luvun talouskurimukset, kilpailullisuus ja pettymys ovat tosia, ahdistavia ja lamauttavia. Nuorisopolitiikka ja poliittinen nuoriso: objekteista subjekteiksi? -teoksen artikkelit sekä italialaisprofessori Donatella della Portan haastattelu tarjoavat nuorten osallisuudesta moniselitteisen kuvan.

 

Varastossa
Kuvaus

Yhteiskunnallinen aktivismi tai edes konventionaalinen politiikka eivät suurinta osaa nuorista juurikaan kiinnosta. Sovinnaisuuden ja passiivisuuden taustalta löytyy elämän ankaruuden ja näköalattomuuden lisäksi myös sopeuttavaa nuorisopolitiikkaa, jossa elämänhallinta ja menestys voidaan saavuttaa vain tuttuja polkuja pitkin. Toisaalta osa nuorista seuraa maailmaa valppaasti ja tiedostaa oman poliittisuutensa ja elämänsä yhteiskunnallisuuden syvällisesti. Näillä aktiiveilla on institutionaalista politiikkaa uudistavia ajattelu- ja toimintatapoja. On myös niitä nuoria, joille ilon löytäminen vaihtoehtoisesta toiminnasta riittää ilman ohjelmallista aktivismia.

Teoksen sisältö ja johdanto (pdf, 28 s.)

 

Teoksen tiedot

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 229

Sarja: Kenttä

ISBN 978-952-372-011-4

ISSN 1799-9219

Kl 32

207 s.

2021

Nuorisotutkimusverkosto

 

 

Sisällysluettelo

 

Johdanto: nuorten poliittinen osallistuminen ja osallisuus kasvatuksen, talouskriisi-Euroopan ja antroposeenin ristipaineissa

Kari Paakkunainen & Juri Mykkänen 7

 

Osa I

Osallisuuden doksat: kriittinen luenta

Tomi Kiilakoski 31

 

Arkinen, paikallinen, julkinen: nuorten demokratiakäsitystä etsimässä

Veikko Eranti & Georg Boldt 64

 

Urheilun ja taiteen nuorisokulttuurit ja politiikka

Mikko Piispa 93

 

Euroopan hyvinvointiregiimit nuorten demokratiauskon ja poliittisen osallistumisen selittäjänä

Kari Paakkunainen, Juhani Saari & Juri Mykkänen 119

 

Osa II

Haastattelu: Donatella della Porta ja poliittisen osallistumisen uudet muodot

Jarmo Rinne & Donatella della Porta 175

 

Y niin kuin yksilöllinen

Petri Paju 182

 

Tiivistelmä 206

Sammandrag 208

Abstract 210