Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011

Jussi Ronkainen (toim.)

Miten nuoret äänestivät eduskuntavaaleissa 2011? Mistä nuoret äänestäjät tulevat? Kirjan artikkeleissa tarkastellaan nuorten äänestämistä valtakunnallisesti ja Helsingin alueella, nuorten äänestysvalintoja sekä suosikki- ja inhokkipuolueita. Lisäksi pohditaan perheen ja kodin merkitystä alle 18-vuotiaiden poliittisen sosialisaation ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden taustalla.

Varastossa
Kuvaus

Miten nuoret äänestivät eduskuntavaaleissa 2011? Mistä nuoret äänestäjät tulevat?

Kirjan artikkeleissa tarkastellaan nuorten äänestämistä valtakunnallisesti ja Helsingin alueella, nuorten äänestysvalintoja sekä suosikki- ja inhokkipuolueita. Lisäksi pohditaan perheen ja kodin merkitystä alle 18-vuotiaiden poliittisen sosialisaation ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden taustalla.

Kirjassa tutkitaan myös, miten nuoria käsiteltiin vaalien aikaan mediakirjoittelussa. Vaaleja ja nuoria koskevan mediapuheen analyysissa otetaan laaja ja kriittinen ote nuorten kansalaistamisprojektiin. Siinä pohditaan, millä perusteilla nuori rajataan täysivaltaisen kansalaisuuden ulkopuolelle.

Artikkelikokoelmassa otetaan kantaa myös sukupolvisopimukseen ja sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen erityisesti eläkejärjestelmään liittyvissä kysymyksissä.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 125, sarja: Hybridi & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 45. Helsinki

Tekijä Jussi Ronkainen (toim.)
ISBN 978-952-5994-13-1
Julkaisuvuosi 2012
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 112
Julkaisukieli suomi

Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011

Sisällysluettelo

Jussi Ronkainen       
Johdanto: Nuoret ja politiikka vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2012 presidentinvaaleissa
I Nuoret äänestäjinä eduskuntavaaleissa 2011

Sami Borg       
Nuorten äänestysvalinnat, puoluekiinnittyminen ja edustautuminen
 
Tuomo Martikainen & Hanna Wass       
Nuorten äänestysaktiivisuus vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Helsingissä
II Nuoret ja sukupolvipolitiikka – puhetta nuorista ja nuoret poliittisen puheen kohteina

Ville-Samuli Haverinen       
Elämänvaihe kansalaisena – havaintoja nuoria ja eduskuntavaaleja koskeneesta sanomalehtikirjoittelusta
 
Kimmo Elo       
Yhdensuuntaista monologia vai sukupolvien välistä dialogia? Havaintoja kodin vaikutuksesta nuorten poliittiseen sosialisaatioon
 
Ville-Pekka Sorsa       
Nuorten eläkekapinan ja eläkekonformismin jäljillä: institutionalistinen näkökulma
Kirjoittajat       
Tiivistelmä       
Sammandrag       

Summary