Nuoret yrittävät. Vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä

Leena Haanpää & Simo Tuppurainen

Nuorten yrittäjyys puhuttaa Suomessa. Yritystoiminnasta ja erityisesti kasvuyrittäjyydestä on kehittynyt taantuman kyljessä eräänlainen kansallinen pelastusohjelma.

Varastossa
Kuvaus

Nuorten yrittäjyys puhuttaa Suomessa. Yritystoiminnasta ja erityisesti kasvuyrittäjyydestä on kehittynyt taantuman kyljessä eräänlainen kansallinen pelastusohjelma.

Tässä kirjassa yrittäjyyttä pohditaan moniulotteisesti nuorten arvo-,
asenne- ja kokemusmaailman kautta. Raportti perustuu niin yrittäjinä toimivien nuorten haastatteluihin kuin kansainväliseen vertailuaineistoon nuorten asenteista yrittäjyyttä ja yhteiskuntavastuullista yritystoimintaa kohtaan. Tutkimus esittelee tapausesimerkkejä nuorista yrittäjistä, jotka ovat havainneet yrittäjyysmahdollisuuden ja toteuttavat tarjoutuvia mahdollisuuksia sen puitteissa luovasti ja rohkeasti.

Ainutlaatuinen vertailuaineisto koostuu kolmesta hyvin erilaisissa kulttuureissa elävien suomalaisten, yhdysvaltalaisten ja eteläkorealaisten nuorten arvoja, asenteita ja riskikokemuksia selvittävästä tarkastelusta. Kansainvälisen tilastollisen vertailun tulokset osoittavat, että myös kulttuurierot vaikuttavat käsityksiin yrittäjyydestä. Suomalaisnuoret arvostavat  erityisesti vapauden ja luovuuden ilmapiiriä.

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 122.

Tekijä Leena Haanpää & Simo Tuppurainen
ISBN 978-952-5994-09-4
Julkaisuvuosi 2012
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 193
Julkaisukieli suomi

Nuoret yrittävät. Vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä


Leena Haanpää & Simo Tuppurainen
Esipuhe
Tommi Hoikkala

1. Tutkimus nuorten yrittäjyydestä ja yritysten yhteiskuntavastuusta
2. Nuorten arvot, henkilökohtaisesti kokemat riskit ja epävarmuus
3. Tapausosan nuoret suomalaiset yrittäjät
4. Minustako yrittäjä? Nuorten yrittäjyysasenteet tarkastelussa
5. Yritysten yhteiskuntavastuu nuorten yrittäjien näkökulmasta
6. Yritysten yhteiskuntavastuu nuorten arvioimana
7. Loppukeskustelu ja tulosten yhteenveto
8. Viitteet
9. Lähdeluettelo
 
Liite 1. Teemahaastattelurunko
Liite 2. Kyselylomakkeen kysymykset 177
Liite 3. Tilasto-osuuden Suomen aineisto 184
 
Kirjoittajat
 
Tiivistelmät