Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020

Tiina Valkendorff & Ella Sihvonen (toim.)

Millaisia ovat lasten ja nuorten perheet? Millaisia merkityksiä perheille annetaan? Millaiset läheissuhteet voivat olla nuorille tärkeitä? Entä miksi perheiden määrittely on vaikeaa?


 

Varastossa
Kuvaus

Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan nuorten moninaisia perhe- ja läheissuhteita. Vuosikirja koostuu tilasto-osuudesta ja kahdeksasta empiirisestä artikkelista. Tilasto-osuudessa tarkastellaan lasten ja nuorten perheitä ja perhetyyppien muutoksia. Artikkeleissa tarkastellaan nuorten tapoja puhua perheestä ja käsityksiä tulevaisuuden perheestä, nuorten perheelle antamia merkityksiä, perheen määrittelyitä sekä pohdintoja siitä, ketkä muodostavat nuorten perheen. Vuosikirjassa nuorten perhesuhteet kiinnittyvät lapsuuden perheeseen, nuoren omaan vanhemmuuteen ja myös lapsuuden perheen ulkopuolisiin läheissuhteisiin.

Nuorten elinolot -vuosikirja on Nuorisotutkimusverkoston, valtion nuorisoneuvoston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä syntyvä kirjasarja, joka tarjoaa tuoreita näkökulmia niin nuoria koskevaan päätöksentekoon kuin julkiseen keskusteluunkin.

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & valtion nuorisoneuvosto 2020

Maksuton verkkojulkaisu

Sisällysluettelo

Ella Sihvonen & Tiina Valkendorff

Johdanto. Nuorten perhesuhteet nuorisotutkimuksen ja perhetutkimuksen risteyksessä 5

 

OSA I TILASTO-OSIO 19

 

Kai Tarvainen, Sami Myllyniemi & Mika Gissler

Lapset, nuoret ja perheet tilastoissa 21

 

OSA II LAPSUUDEN PERHESUHTEET 65

 

Sinikka Aapola-Kari & Kaisa Vehkalahti

Jatkuvuutta, resursseja ja neuvottelua: Nuoret puhuvat perheestä 67

 

Hannariikka Linnavuori

Lasten ja nuorten aikuisten kokemuksia vuoroasumisesta – Tarkastelussa koti, perhe ja perheen ihmissuhteet 87

 

Markus Söderlund

Ketkä muodostavat adoptiolapsen perheen? Kansainvälisesti adoptoitujen lasten perhekäsitykset 107

 

OSA III NUORTEN AIKUISTEN PERHEET 125

 

Henna Pirskanen, Petteri Eerola & Kimmo Jokinen

Nuorten aikuisten käsityksiä tulevaisuuden perheistä 127

 

Marja Peltola

Ihan tavallinen äiti – Nuoret äidit ja vanhemmuuden neuvottelut 143

 

Ella Sihvonen, Miia Saarikallio-Torp & Hanna-Mari Heinonen

Nuorena äidiksi vastoin normatiivisia odotuksia – Nuoret äidit kyselytutkimuksen valossa 161

 

OSA IV LÄHEISSUHTEET HAURAISSA ELÄMÄNTILANTEISSA 179

 

Tiina Valkendorff & Tuomo Laihiala

Tukiperheet turvapaikanhakijataustaisten nuorten elämässä 181

 

Sanna Sekki & Minna Autio

Kotitalousneuvonta nuorten sosiaalisten suhteiden, arjen rytmien ja taitojen tukemisessa 201

 

Kirjoittajat 219

Artikkelien tiivistelmät 221

Tiivistelmä 225

Sammanfattning 227

Abstract 229