Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään

Mirja Määttä & Tarja Tolonen (toim.)

Annettu, otettu, itsetehty. Nuorten vapaa-aika tänään -teos kertoo tämän päivän nuorten vapaa-ajan käytännöistä, merkityksistä, tiloista ja instituutioista.

Varastossa
Kuvaus

Annettu, otettu, itsetehty. Nuorten vapaa-aika tänään -teos kertoo tämän päivän nuorten vapaa-ajan käytännöistä, merkityksistä, tiloista ja instituutioista.

Teoksessa pureudutaan vapaa-ajan käytäntöihin nuorten ja nuoria hallinnoivien instituutioiden näkökulmasta. Nuorten vapaa-ajantoiminta on erityisen merkityksellistä heille itselleen, kun se omaehtoista ja kokeilevaa. Ystävyyssuhteet ovat tärkeitä nuorille, niin kasvokkaiset kuin virtuaalisetkin. 
 
Nuorten vapaa-aika voidaan nähdä myös vaarallisena tai pahana. Nuorten vapaa-aika nähdäänkin tärkeänä myös kasvattajien ja kansallisen hyvinvoinnin kannalta ja erilaisia aikuisten ohjaamia vapaa-ajan palveluita tarjotaan nuorille. Toisaalta nuorille tarkoitetut kunnalliset ja valtiolliset palvelut ovat etääntyneet nuorten arjesta ja vapaa-ajasta, eivätkä ne aina kohtaa.
 
Sukupuoli, etnisyys, yhteiskuntaluokka ja asuinpaikka vaikuttavat nuorten vapaa-ajan viettotapoihin ja osallistumismahdollisuuksiin. Nuorten vapaa-aika ei ole myöskään irrallaan yhteiskunnallisista rakenteista ja eriarvoisuuksista, vaan sitä rakentavat samat globaalit, julkiset, yksityiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat kuin esimerkiksi työ- ja koulutuselämää.
 
Teos on tarkoitettu kaikille nuorten vapaa-ajasta kiinnostuneille, niin aikuisille, kasvattajille kuin nuorille itselleen. Soveltuu myös oppikirjaksi nuorisotutkimuksen, nuorisotyön sekä kasvatus- ja sosiaalialan koulutuksessa. 

Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 112. Helsinki 2011. 

Tekijä Mirja Määttä & Tarja Tolonen (toim.)
ISBN 978-952-5464-88-7
Julkaisuvuosi 2011
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 173
Julkaisukieli suomi