Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön

Jani Merikivi, Päivi Timonen ja Leena Tuuttila (toim.)

Miten verkkoa voidaan hyödyntää nuorisotyön välineenä? Kuinka nuoria tavoitetaan, kohdataan ja tuetaan verkossa? Entä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia verkko asettaa nuorisotyölle?

Luettavana myös verkkojulkaisuna (pdf).

Ei saatavilla
Kuvaus

Miten verkkoa voidaan hyödyntää nuorisotyön välineenä? Kuinka nuoria tavoitetaan, kohdataan ja tuetaan verkossa? Entä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia verkko asettaa nuorisotyölle?

Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan Nuorisotutkimusseuran, Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena syntyneessä Sähköä ilmassa – näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön -julkaisussa.

Kirja on ensimmäinen verkkoperustaista nuorisotyötä käsittelevä yleisteos, jossa käytännön tapausesimerkit ja teoreettiset artikkelit nivoutuvat tiiviiksi vuoropuheluksi piirtäen rikkaan kuvan käytössä olevista toimintamalleista. Teoksessa hahmotetaan nuorisotyöntekijöiden alati muuttuvaa toimenkuvaa ja pelikenttiä sekä herätetään lukijoita keskustelemaan nuorisotyön strategisista suuntaviivoista.

Sähköä ilmassa – näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön sopii erinomaisesti nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan oppikirjaksi sekä kaikkien nuorisotyön ammattilaisten oheislukemistoksi heidän oman osaamisensa vahvistamiseksi.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 111 & Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK), sarja c 25 & Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, julkaisuja 2/2011. Helsinki 2011.

Tekijä Jani Merikivi, Päivi Timonen ja Leena Tuuttila (toim.)
ISBN 978-952-5464-87-0
Julkaisuvuosi 2011
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 168
Julkaisukieli suomi