Ohipuhuttu nuoruus?

Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari ja Tiina Puhakka (toim.)

Kahdeksannen Nuorten elinolot -vuosikirjan teemana on ohipuhuminen. Kirjassa tarkastellaan, miten nuoret ja aikuiset tulkitsevat erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Jaetaanko sama merkitysmaailma, ymmärretäänkö toinen toisiaan vai puhutaanko ohi, eri kieltä, tarkoituksella tai vahingossa?

Varastossa
Kuvaus

Kirjan artikkeleissa keskustellaan muun muassa graffiteista, nuorten miesten virtuaalielämästä, poliittisen osallistumisen murroksesta ja nuorten huomioimisesta kunnallispolitiikassa. Aiheina ovat myös eri sukupolvien kulutustulkinnat, monikulttuuriset perheet sekä koulutus niin koulupudokkaiden kuin ammattiin opiskelevienkin näkökulmasta. Kirjan tilasto-osiossa tarkastellaan rinnakkain nuoria ja aikuisia. Siinä esitetään erilaisiin tilasto- ja kyselytutkimusaineistoihin perustuvia tietoja muun muassa elinolosuhteista, koetusta hyvinvoinnista sekä sukupolvien väliseen kuiluun ja aikuisuuteen liittyvistä näkemyksistä. Ohipuhuminen ei ole selvärajainen tai yksiselitteinen käsite. Sen eri ulottuvuuksia pohditaan teoreettista sukupolvikeskustelua esittelevässä johdannossa sekä kirjan teemoja yhteen kokoavassa epilogissa.

Nuorten elinolot -vuosikirja on tarkoitettu nuorisotyössä työskenteleville, päätöksentekijöille ja nuorisotutkijoille sekä kaikille nuorten elämästä ja sen ajankohtaisista ilmiöistä kiinnostuneille.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 108, Valtion nuorisoasiainkeskus neuvottelukeskus Nuora. Helsinki 2010.

Tekijä Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari ja Tiina Puhakka (toim.)
ISBN 978-952-245-329-7
Julkaisuvuosi 2010
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 184
Julkaisukieli suomi