Jälkikuvia, kuvan jälkiä. Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen

Päivi Venäläinen, Jemina Lindholm, Seija Kairavuori, Tiina Pusa & Susanne Ylönen (toim.)

Lasten ja nuorten tekemässä taiteessa on sille omintakeista ainesta, joka puuttuu muista kulttuurin tuotteista. Siksi se on tallentamisen ja tutkimuksen arvoista. Jälkikuvia, kuvan jälkiä – Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen -kirja on keskustelun avaus lasten ja nuorten tuottaman kulttuuriperinnön tallentamisesta ja tutkimisesta.

Varastossa
Kuvaus

Kirjassa esitetään vastauksia muun muassa kysymyksiin: Millainen rooli ja millaisia oikeuksia lapsilla ja nuorilla on taiteen ja kulttuuriperinnön tuottajina? Mitä on huomioitava aineistoja tallennettaessa ja tallennettuja aineistoja tulkittaessa? Millaista tietoa lasten ja nuorten taide voi välittää?

Kirja palvelee eri alojen tutkijoita, taiteilijoita, pedagogeja ja opiskelijoita sekä muita toimijoita lasten ja nuorten taiteen ja sen tallentamisen parissa.

2019. NTV/NTS, julkaisuja 222, sarja: Kenttä. Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö. ISBN 978-952-7175-97-2 (nid.) / verkkojulkaisuja 148, ISBN 978-952-7175-98-9 (PDF). 

Verkkojulkaisu on luettavissa täältä.

Sisällys


Esipuhe

Raisa Laurila-Hakulinen

TALLENNETUT KUVAT


Katse lasten ja nuorten taiteeseen

Päivi Venäläinen


Kuvia kaivamassa

Pirkko Pohjakallio & Tiina Pusa


TEKIJYYS JA TOIMIJUUS


Mistä puhumme, kun puhumme lasten ja nuorten taiteesta?

Päivi Venäläinen


Lasten oikeudet kuviin!

Seija Kairavuori


Omat nimet kirjoissa?

Tekijänoikeus ja lapsen oikeus tekijyyteen  Lea Pennanen


Vapaus ja tyhjyys nuorten omaehtoisessa taiteen tekemisessä

Ruusu Hulmi


LUENNAT JA TULKINNAT


Nuoret taiteen tulkitsijoina

Eija Ukonaho


”Olen katsonut televisiosta kuinka teillä on kunto korkealla”

Urho Kekkonen, Suomen lasten ensimmäinen presidentti?
Pauliina Rautio & Pekka Mertala & Riikka Hohti &

Tomi Kiilakoski & Anna-Kaisa Kuusisto

          

Lapsen piirtämä pohjoinen perhe 70 vuoden takaa.

Kuvan tulkinnan metodiset valinnat

Päivi Granö & Anniina Koivurova


Mistä kuva todistaa? Arkistoidut oppilastyöt,

historiankirjoitus ja kuvataidekasvatuksen historian toisinkirjoittaminen 
Juuso Tervo


TOIMITUSKUNNAN JÄLKISANAT


Arkistojen tuuletus

Seija Kairavuori & Tiina Pusa & Päivi Venäläinen & Susanne Ylönen & Jemina Lindholm