Rasistisuus nuorten yhteisöissä. Tutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuusta

Sini Perho

Miten rasismi kiinnitti nuoria toisiinsa vuosituhannen vaihteen Joensuussa? Sini Perho tutkii tässä teoksessa itsensä rasistisiksi tai suvaitsemattomiksi määrittelevien nuorten yhteisöllisyyttä. Kirjassa tarkastellaan rasistiseen miljööseen kuulumisen ehtoja ja yksilöiden suhdetta siihen. Tutkimus kiinnittyy nuorisokulttuuriseen lähestymistapaan samalla pohtien sukupuolen asettamia rajoja ja ehtoja. Rasistisessa nuorten yhteisössä arvostetaan sellaista tavallisuutta, jonka osana on rasismin hyväksyminen.

Varastossa
Kuvaus

Miten rasismi kiinnitti nuoria toisiinsa vuosituhannen vaihteen Joensuussa? Sini Perho tutkii tässä teoksessa itsensä rasistisiksi tai suvaitsemattomiksi määrittelevien nuorten yhteisöllisyyttä. Kirjassa tarkastellaan rasistiseen miljööseen kuulumisen ehtoja ja yksilöiden suhdetta siihen. Tutkimus kiinnittyy nuorisokulttuuriseen lähestymistapaan samalla pohtien sukupuolen asettamia rajoja ja ehtoja. Rasistisessa nuorten yhteisössä arvostetaan sellaista tavallisuutta, jonka osana on rasismin hyväksyminen.

Sini Perho on haastatellut 13–19-vuotiaita nuoria joensuulaisilla nuorisotaloilla vuosituhannen vaihteessa. Tutkimus on osa toiminta-tutkimuksellista, monikulttuurisen ja rasisminvastaisen nuorisotyön menetelmiä kehittänyttä Exit-projektia.

Kirja koostuu laajasta johdannosta ja viidestä aiemmin julkaistusta artikkelista, joista kaksi on englanninkielisiä. Tutkimus nostaa rasisminvastaiselle nuorten kanssa tehtävälle työlle kysymyksiä: Kuinka tavallista nuorten tavalliseksi kuvaama rasismi yhteiskunnassamme on? Millainen yhteiskunnallinen kannanotto rasismi on? Kuinka aikuiset voisivat tukea nuoria tarjoamalla rasismille vaihtoehtoja?

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 103. Helsinki 2010.

Tekijä Sini Perho
ISBN 978-952-5464-74-0
Julkaisuvuosi 2010
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 238
Julkaisukieli suomi