Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista

Suvi Raitakari ja Elina Virokannas (toim.)

Nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin varmistaminen on monien eri ammattikuntien yhteinen tehtävä ja tavoite. Kirjassa rakennetaan näkökulmia nuorten parissa tehtävän sosiaalityön ja nuorisotyön ydinkysymyksiin: Mikä yhdistää ja mikä erottaa nuoriso- ja sosiaalityön toisistaan? Miksi ne ovat hallinnollisesti ja toiminnallisesti niin kaukana toisistaan? Entä millainen on nuorisotyöntekijän ja sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetti?

Varastossa
Kuvaus

Nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin varmistaminen on monien eri ammattikuntien yhteinen tehtävä ja tavoite. Kirjassa rakennetaan näkökulmia nuorten parissa tehtävän sosiaalityön ja nuorisotyön ydinkysymyksiin: Mikä yhdistää ja mikä erottaa nuoriso- ja sosiaalityön toisistaan? Miksi ne ovat hallinnollisesti ja toiminnallisesti niin kaukana toisistaan? Entä millainen on nuorisotyöntekijän ja sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetti?

Artikkelikokoelman puheenvuoroja yhdistää kahden ammattikunnan välisten rajapintojen esiin nostaminen. Kirjoittajina toimivat sekä sosiaalityön että nuorisotyön tutkijat ja ammattilaiset. Sosiaalityön ja nuorisotyön välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja tarkastellaan niin ammattikäytäntöjen ja nuorten kohtaamisen kuin hallinnoinnin ja lainsäädännön näkökulmista. Myös nuorten omia jäsennyksiä tuodaan esiin.

Teos soveltuu nuorisotyön ja sosiaalityön ammattilaisten, tutkijoiden, opettajien sekä opiskelijoiden käyttöön.

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 96. Helsinki 2009.

Tekijä Suvi Raitakari ja Elina Virokannas (toim.)
ISBN 978-952-5464-60-3
Julkaisuvuosi 2009
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 206
Julkaisukieli suomi