Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen

Päivi Harinen & Veronika Honkasalo & Anne-Mari Souto & Leena Suurpää

Onko nuorisojärjestöissä tilaa monenlaisille nuorille? Voiko ystävyys ylittää kulttuuriset rajankäynnit? Miten aikuiset vapaa-ajan ohjaajina voivat rohkaista tai estää monikulttuurisia kohtaamisia ja yhdessä tekemistä? Millaiset tekijät tukevat monikulttuuristen nuorten aktiivista osallistumista yhteiseen toimintaan?

Varastossa
Kuvaus

Onko nuorisojärjestöissä tilaa monenlaisille nuorille? Voiko ystävyys ylittää kulttuuriset rajankäynnit? Miten aikuiset vapaa-ajan ohjaajina voivat rohkaista tai estää monikulttuurisia kohtaamisia ja yhdessä tekemistä? Millaiset tekijät tukevat monikulttuuristen nuorten aktiivista osallistumista yhteiseen toimintaan?

Ovet auki! artikkelikokoelma on syntynyt Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen -tutkimushankkeessaja sen artikkelit perustuvat laajaan kysely- ja haastatteluaineistoon.

Kirjassa pohditaan nuorten vapaa-ajan ympäristöjä ja kansalaistoimintaan osallistumista. Tarkastelun kohteenaon erityisesti organisoitu ja ohjattu nuorten vapaa-ajan toiminta. Lisäksi ruoditaan monikulttuurisuuteen liittyvän käsitteistön rajallisuutta sekä herätellään uusia ajatuksia nuorisopolitiikan ja nuorisotyön mahdollisuuksista monikulttuurisen solidaarisuuden rakentamisessa.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 91. Helsinki 2009.

Tekijä Päivi Harinen & Veronika Honkasalo & Anne-Mari Souto & Leena Suurpää
ISBN 978-952-5464-53-5
Julkaisuvuosi 2009
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 226
Julkaisukieli suomi