Oikeus Liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018

Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.)

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on haastattelututkimus, jossa tarkastellaan 6–29-vuotiaiden vapaa-aikaa ja siihen liittyviä trendejä. Tutkimussarjassa keskitytään harrastuksiin, ystävyyssuhteisiin ja muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Sisällöllinen painopiste on lasten ja nuorten omissa näkemyksissä, kokemuksissa ja tulkinnoissa.

 

Varastossa
Kuvaus

Nyt käsillä olevan tutkimuksen pääteema on liikkuminen ja liikunta. Tärkeänä tehtävänä on kartoittaa liikuntalain arvopohjan ja lähtökohtien toteutumista. Tulosten raportoinnin yhteydessä pohditaan kysymyksiä ja ilmiöitä, jotka ovat tärkeitä liikuntalain lähtökohtien ja arvopohjan näkökulmasta.

Tutkimusta varten lasten ja nuorten liikkumisesta kysyttiin myös heidän vanhemmiltaan. Tulokset tarjoavat tietoa siitä, millaisia ovat ne merkitykset, joita vanhemmat antavat lastensa liikuntaharrastuksille. Vanhempien kasvatuksellisten toiveiden ja tavoitteiden tutkiminen tuottaa tärkeää tietoa liikuntapolitiikan ja liikunnan kansalaistoiminnan hyödynnettäväksi.

ISBN 978-952-7175-80-4 (nid.), 145 s., 28 €.  2019.

Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 215, Kenttä

Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN 1455-268X (painettu), nro 61

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:2, ISSN-L 2242-4563

***

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen tausta:

Edellinen vapaa-aikatutkimus julkaistiin vuonna 2016 nimellä Media hanskassa, Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Vuonna 2009 Nuora julkaisi yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa ensimmäisen Nuorten vapaa-aikatutkimuksen, joka kartoitti muun muassa nuorten harrastuksia ja järjestökiinnittyneisyyttä. Vapaa-aikatutkimuksen taustalla ovat vuosina 1998 ja 2001 julkaistut nuorten järjestökiinnittyneisyystutkimukset. Nykyisessä vapaa-aikatutkimuksessa näkökulma on kuitenkin laajempi: järjestötoiminnan lisäksi tarkastellaan nuorten vapaa-aikaa yleisemmin.

JOHDANTO

Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo

OIKEUS LIIKKUA. LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018

TIEDONKERUU JA TAUSTAMUUTTUJAT

Perusjoukko, otos ja tiedonkeruun kulku

Taustamuuttujat

LIIKKUMINEN

Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen perusilme

Liikunnan harrastamisen paikat ja ympäristöt

Harrastusmuotojen kirjo laajenee

Vanhempien ajatuksia ja näkemyksiä lasten liikunnasta

Liikunnan harrastamisen kustannukset

Liikkumisen motiiveja, syitä ja kannustusta

Kiusaaminen, syrjintä ja epäasiallinen käytös lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa

VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET

Vapaa-ajan määrä

Ainakin jokin harrastus

Vapaa-ajan aktiviteetit

Aktiivisuuden ja passiivisuuden kasautuminen

Järjestökiinnittyneisyys

Järjestötyypit

Ruutuaika

TYYTYVÄISYYS ELÄMÄÄN JA SEN OSA-ALUEISIIN

 

Tuomas Zacheus & Arttu Saarinen

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN HARRASTAMINEN JA SEN TAUSTALLA VAIKUTTAVAT SYYT