Lasten ja nuorten kunta

Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski (toim.)

Kirjassa tarkastellaan lasten ja nuorten osallisuutta lähiympäristöissään. Kunnan eri toimijat tekevät lasten ja nuorten elämään vaikuttavia päätöksiä. Lasten ja nuorten kuuleminen ja mukaan ottaminen heitä koskevien arjen asioiden suunnitteluun ja toteutukseen on kiinni aikuisten muistamisesta, osaamisesta ja tahtotilan aitoudesta.

Varastossa
Kuvaus

Kirjassa tarkastellaan lasten ja nuorten osallisuutta lähiympäristöissään. Kunnan eri toimijat tekevät lasten ja nuorten elämään vaikuttavia päätöksiä. Lasten ja nuorten kuuleminen ja mukaan ottaminen heitä koskevien arjen asioiden suunnitteluun ja toteutukseen on kiinni aikuisten muistamisesta, osaamisesta ja tahtotilan aitoudesta.

Lasten ja nuorten kunta kartoittaa kunnallisen päätöksenteon merkitystä lasten ja nuorten osallisuuden areenana ja mahdollistajana. Kirjoittajat tarkastelevat kunnan toiminnan eri osa-alueita, joissa lasten ja nuorten toimijuus mahdollistetaan ja joissa heitä kasvatetaan kuntalaisiksi ja kansalaisiksi. Tutkimustiedon ohella kirjassa saavat oman äänensä hallinnon edustajat sekä lapset ja nuoret. Kirja tuo tietoa lasten ja nuorten tavoista toimia kunnissa. Se on myös puheenvuoro lasten ja nuorten olemisen, tekemisen ja vaikuttamisen puolesta.

Kirja luo peruskartoituksen osallisuutta tukeviin ja estäviin rakenteisiin sekä raportoi tehdyistä kokeiluista. Se tarjoaa kunnan toimijoille tietoa, millä tavoin lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia voidaan kasvattaa. Se antaa voimaannuttavia esimerkkejä lasten ja nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksista. Kirja on suunnattu lasten ja nuorten osallisuudesta, aktiivisesta kansalaisuudesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneille. Se soveltuu oppikirjaksi nuoriso- ja kunta-alan opetusta antaviin oppilaitoksiin.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77 & Opetushallitus, Nuorten osallisuushanke & Humanistinen ammattikorkeakoulu, Sarja A 3, 2007.

Tekijä Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski (toim.)
ISBN 978-952-5464-36-8
Julkaisuvuosi 2007
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 240
Julkaisukieli suomi