Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet

Tommi Hoikkala ja Anna Sell (toim.)

Nuorisotyö on toimialana ripeästi muuntuva ja rajoiltaan häilyvä. Nuorisotyön ansiokkaasta historiasta huolimatta nuorisotyötä ei ole kokonaisvaltaisesti hahmotettu tutkimuksen keinoin. Nuorisotyötä on tehtävä -teoksessa tartutaan nuorisotyön moniääniseen, mutta vakaalla perustalla seisovaan kenttään. Kirjassa pohditaan nuorisotyön asemaa, perusteita, menetelmiä ja käytäntöjä 2000-luvun Suomessa. Kirjassa ei etsitä yhtä totuutta nuorisotyöstä, vaan kirjan kantavana ajatuksena on nuorisotutkijoiden ja nuorisotyöntekijöiden välinen särmikäs vuoropuhelu.

Loppuunmyyty

Tilaa sähkökirja

Ei saatavilla
Kuvaus

Nuorisotyö on toimialana ripeästi muuntuva ja rajoiltaan häilyvä. Nuorisotyön ansiokkaasta historiasta huolimatta nuorisotyötä ei ole kokonaisvaltaisesti hahmotettu tutkimuksen keinoin. Nuorisotyötä on tehtävä -teoksessa tartutaan nuorisotyön moniääniseen, mutta vakaalla perustalla seisovaan kenttään. Kirjassa pohditaan nuorisotyön asemaa, perusteita, menetelmiä ja käytäntöjä 2000-luvun Suomessa. Kirjassa ei etsitä yhtä totuutta nuorisotyöstä, vaan kirjan kantavana ajatuksena on nuorisotutkijoiden ja nuorisotyöntekijöiden välinen särmikäs vuoropuhelu. Nuorisotyöntekijät ja tutkijat kysyvät artikkeleissaan esimerkiksi, mitä ovat nuorisotyön yhteiset menetelmät, käsitteet ja teoriat. Miten kansalaistoiminta nivoutuu nuorisotyön ammattikenttään? Mitä nuorisopolitiikka tarkoittaa käytännön työn kannalta? Mitä nettipalvelut tarjoavat nuorisotiedotukselle, entä millä tavoin mediakulttuuri istuu nuorisotyön käytäntöihin? Miten monikulttuurisuus haastaa nuorisotyön kasvatustehtävää? Kuinka sukupuoli elää nuorisotyössä? Miten nuoret asettuvat nuorisotyön kenttään omine kulttuureineen?

Teos auttaa löytämään uusia toimintaideoita ja menetelmiä nuorisotyön laaja-alaiselle kentälle. Sen avulla voidaan hahmottaa nuorisotyöntekijöiden muuttuvaa toimenkuvaa ja peilata nuorisotyön nykymuotoja sen moninaisiin perinteisiin. Teoksessa valaistaan nuorisotyön suhdetta muihin nuorten kanssa toimiviin ammattikuntiin kuten opetus-, kulttuuri-, sosiaali- ja liikuntasektoreihin. Teos sopii hyvin nuoriso- ja sosiaalialan oppikirjaksi ja kaikkien nuorisoalan ammattilaisten hakuteokseksi.

2007. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76.

Tekijä Tommi Hoikkala ja Anna Sell (toim.)
ISBN 978-952-5464-31-3
Julkaisuvuosi 2007
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 573
Julkaisukieli suomi