Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Kiilakoski, Tomi; Honkatukia, Päivi (toim.)

Tietoa nuorista tarvitaan yhteisöelämän eri alueilla. Nuorisotutkimusta on tehty useamman vuosikymmenen ajan, ja ala kehittyy edelleen. Vielä ei ole kuitenkaan julkaistu perusteosta nuorisotutkimuksen menetelmistä ja sen asemasta Suomen tiedekentässä. Tämä teos kokoaa yksiin kansiin keskeiset tutkimusmenetelmät, joita on käytetty nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa.

 

Varastossa
Kuvaus

Tutkimuspohjaisessa kirjassa esitellään käytännönläheisesti nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön tutkimuksen metodologiaa ja tutkimusmenetelmiä koskevia pohdintoja sekä tutkimuksen raportointiin liittyviä kysymyksiä. Teos antaa välineitä lukea, ymmärtää ja arvioida tutkimustietoa.

Kirjaan on kirjoittanut laaja joukko nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön tutkimuksen parissa ansioituneita tutkijoita. He edustavat eri tieteenaloja ja lähestymistapoja. Kussakin luvussa pohditaan käytännöllisten esimerkkien kautta tutkimusmenetelmien näkymistä tutkijan työssä sekä sitä, millaisia ongelmia nuoria ja heidän parissaan tehtävää työtä tutkiva joutuu kohtamaan.

Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 206. ISBN 978-951-768-625-9, KL 30.12

 

Johdanto: Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä? 8

Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia

 

Luku I: Teoria, tutkimusongelma ja etiikka

Tutkimusongelma tutkimuksen apuvälineenä 31

Martti Muukkonen

Teoria nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa 54

Tomi Kiilakoski, Päivi Honkatukia, Rauno Huttunen

Nuorisotutkimuksen etiikka 75

Tiia Laukkanen, Elina Pekkarinen & Fanny Vilmilä

 

Luku II: Numerotieto ja kyselyt

Tilastollisen aineiston koonti nuorisotutkimuksessa 99

Veli Liikanen & Pekka Penttinen

Tilastohaavi auki! Surveyt nuorisotutkimuksessa 123

Sami Myllyniemi 6

 

Luku III: Haastattelu, havainnointi, historia

Haastattelu nuorisotutkimuksen metodina 149

Päivi Honkatukia

Kauas on pitkä matka: Tutkimuksentekoa kylien katveessa 171

Päivi Armila

Nuorisotyön historian luonne, lähteet ja tutkimusotteet 183

Juha Nieminen

Katso kuvat: visuaaliset menetelmät nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa 208

Fanny Vilmilä & Tomi Kiilakoski

 

Luku IV: Käytäntö ja osallisuus

Tutkimus on toiminta 229

Mervi Kaukko & Tomi Kiilakoski

Toimintatutkija piuhoja kytkemässä: nuorisotyö nuorten

yhteiskunnallisen vaikuttamisen areenana 247

Anu Gretschel

Metodologisia ja eettisiä kysymyksiä sateenkaarinuorten

etnografisessa ja osallistavassa tutkimuksessa 260

Riikka Taavetti & Jukka Lehtonen

 

Luku V: Hallinto, kehittäminen ja arviointi

Johdatus arviointiin eli oppimiseen, kehittämiseen, valtaan,

vastuuseen ja eettisyyteen 279

Merja Kylmäkoski

Nuorisohallinnon tutkimus – esimerkkinä kuntien ja valtion ohjelmatyö 293

Mirja Määttä

Verrattain kehittävää, eli nuorisotutkijana tietoperustaisessa

nuorisotyön kehittämishankkeessa 313

Anna Anttila

 

Luku VI: Analyysi ja raportointi

Aineistosta analyysiin 337

Päivi Honkatukia, Tomi Kiilakoski & Leena Suurpää

Ei tulosta ilman analyysia – näkökulmia kvalitatiivisen aineiston analyysiin 358

Sanna Aaltonen

Kirjoittamisesta nuorisotutkimuksessa 371

Tommi Hoikkala