Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli

Janne Kivivuori, Päivi Honkatukia (toim.)

Ovatko nuoret nykyään rikollisempia kuin ennen? Miten nuorten rikoksia voidaan selittää, niin tieteellisesti kuin yhteiskunnallisesti? Entä miten nuorten rikoksiin nykyään puututaan, ja millaisia rangaistuksia nuoret saavat? Mikä on lastensuojelun rooli rikosten ennaltaehkäisyssä ja käsittelyssä? Millaisia metodologisia haasteita nuorisorikollisuuden tutkimiseen liittyy? Artikkelikokoelmassa avataan nuorisorikollisuuden monitulkintaista ilmiötä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Varastossa
Kuvaus

Ovatko nuoret nykyään rikollisempia kuin ennen? Miten nuorten rikoksia voidaan selittää, niin tieteellisesti kuin yhteiskunnallisesti? Entä miten nuorten rikoksiin nykyään puututaan, ja millaisia rangaistuksia nuoret saavat? Mikä on lastensuojelun rooli rikosten ennaltaehkäisyssä ja käsittelyssä? Millaisia metodologisia haasteita nuorisorikollisuuden tutkimiseen liittyy? Artikkelikokoelmassa avataan nuorisorikollisuuden monitulkintaista ilmiötä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Teosta luonnehtii pyrkimys monipuolisuuteen ja perinteisten näkökulmaerojen ylittämiseen. Kirjoittajina ovat Jaana Haapasalo, Timo Harrikari, Päivi Honkatukia, Markus Jokela, Janne Kivivuori, Tarja Kuula, Martti Lehti, Matti Marttunen, Leo Nyqvist, John Pitts, Tarja Pösö, Venla Salmi ja Jukka Savolainen.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221 & Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 33 & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 66. Helsinki 2006. 

Tekijä Janne Kivivuori, Päivi Honkatukia (toim.)
ISBN 951-704-323-6
Julkaisuvuosi 2006
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 358
Julkaisukieli suomi