Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa

Minna Autio

Minna Autio tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan ”Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa” 15–19-vuotiaiden nuorten kirjoittamia kuluttajatarinoita ja nuorten käsityksiä vihreästä kuluttamisesta.

Varastossa
Kuvaus

Minna Autio tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan ”Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa” 15–19-vuotiaiden nuorten kirjoittamia kuluttajatarinoita ja nuorten käsityksiä vihreästä kuluttamisesta. Suomalainen, harkitsevuuteen ja säästäväisyyteen perustuva kuluttajaihanne näyttää vaikuttavan kuluttamista koskevaan tarinavarantoon ja kulutuskielen ilmauksiin myös nuorten puheessa. Kulutuksen nautinto ja tuhlauksen ilo eivät ole niin ominaista runsauden keskellä eläville nuorille kuluttajille kuin ajatellaan. Maltillinen ja kontrolliin perustuva kuluttajuus on hyve, ja vihreän kulutuksen eetos tukee tätä perinteistä, pidättyväistä kulutuseetosta.

Nuoret ovat kontrollista huolimatta kuitenkin kääntäneen tuhlauksen myönteiseksi merkitykseksi: tuhlaajapojat ja -tytöt osaavat nauttia kulutuksen mielihyvästä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 65. Helsinki 2006.

Tekijä Minna Autio
ISBN 951-746-803-3
Julkaisuvuosi 2006
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 176
Julkaisukieli suomi