Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö

Anne Puuronen (toim.)

Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö -teoksessa käydään ajankohtaista keskustelua siitä, kuinka nuoret määrittelevät terveyskäyttäytymistään omista lähtökohdistaan. Lisäksi artikkeleissa pohditaan, kuinka nuoria opastetaan terveyteen, ja millaista nuoria koskeva suomalainen terveyspolitiikka on luonteeltaan – sekä mitä mutkakohtia siihen liittyy.

Voit tilata julkaisusta paperiversion tai ladata sen maksutta käyttöösi tästä.

Varastossa
Kuvaus

Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö -teoksessa käydään ajankohtaista keskustelua siitä, kuinka nuoret määrittelevät terveyskäyttäytymistään omista lähtökohdistaan. Lisäksi artikkeleissa pohditaan, kuinka nuoria opastetaan terveyteen, ja millaista nuoria koskeva suomalainen terveyspolitiikka on luonteeltaan – sekä mitä mutkakohtia siihen liittyy. Eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat suomalaisen terveyskasvatuksen kehittämishaasteita käyttäen esimerkkeinä yhtäältä nykynuorten tekemiä terveysvalintoja ja toisaalta heihin kohdistuvaa terveysvalistusta ja terveyspalveluita. Puheenaiheiksi nousevat nuorten liikuntakulttuurit ja urheiluseuratoiminta, nuorten salattu masennus, ekstaasinkäyttö, päihdevalistus ja -kasvatus sekä kansallinen huumepolitiikka, nuorisotyön ammattilaisten työetiikka ja vallitseva lihavuuskeskustelu.

Teos tarjoaa välineitä nuorille suunnattavan terveystyön kehittämistoimintaan nuoriso- ja sosiaalitoimen kentillä. Se tarjoaa virikkeitä nuorten terveyskäyttäytymisen muutosten ja kokonaisuuksien jäsentämiseen nuorten kanssa toimiville ammattilaisille sosiaali- ja terveystoimessa, terveydenhuollossa ja kouluissa. Teos sopii hyvin myös oppikirjaksi terveyttä koskeviin opintoihin sekä alan tutkijoiden käyttöön.

Pääosa kirjan kirjoittajista on toiminut Suomen Akatemian terveyden edistämisen tutkimusohjelmaan (TERVE, 2001–2004 ) kuuluvassa Nuorisokulttuurit terveydenlukutaitona -tutkimushankkeessa, jota koordinoi Nuorisotutkimusverkosto yhdessä Stakesin kanssa.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 63. Helsinki 2006.

Tekijä Anne Puuronen
ISBN 952-5464-24-5
Julkaisuvuosi 2006
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 166
Julkaisukieli suomi