Internet, Interaction and Networking: Post-national Identities of Youth in Cities around the Baltic Sea

Carsten Yndegign, Peter Waara ja Kari Paakkunainen (toim.)

Englanninkielinen artikkelikokoelma koostuu viidestä tutkimuksesta, joita yhdistää sama kvantitatiivinen aineisto. Aineisto perustuu 16–18-vuotiaille nuorille tehtyyn kyselyyn, joka on suoritettu Pietarin, Tallinnan, Kööpenhaminan, Tukholman sekä Helsingin alueilla. Kyselyssä käsitellään nuorten Internetin käyttöä ja lisäksi tarkastellaan uuden teknologian aikaansaamia muutoksia nuorten asenteissa sekä monikulttuuristumisen mukanaan tuomia ongelmia ja riskiyhteiskuntaa.

Loppuunmyyty.

Ei saatavilla
Kuvaus

Englanninkielinen artikkelikokoelma koostuu viidestä tutkimuksesta, joita yhdistää sama kvantitatiivinen aineisto. Aineisto perustuu 16–18-vuotiaille nuorille tehtyyn kyselyyn, joka on suoritettu Pietarin, Tallinnan, Kööpenhaminan, Tukholman sekä Helsingin alueilla. Kyselyssä käsitellään nuorten Internetin käyttöä ja lisäksi tarkastellaan uuden teknologian aikaansaamia muutoksia nuorten asenteissa sekä monikulttuuristumisen mukanaan tuomia ongelmia ja riskiyhteiskuntaa.

Peter Waara tutkii artikkelissaan missä määrin nuorten sukupuoli, ikä, asuinpaikka, ammatillinen suuntautuminen, kielitaito sekä aktiivinen Internetin käyttö vaikuttavat kansainvälisten suhteiden muodostumiseen ja laajenemiseen. Waaran mukaan erityisesti ne nuoret, joilla on hyvä kielitaito näkevät Internetin tärkeänä vaikutus- ja tietokanavana, jonka avulla he laajentavat kansainvälisiä verkostojaan. Teoksen toisessa artikkelissa Villiina Hellsten tarkastelee onko Internetin käytöllä vaikutusta niin sanotun jälkinationaalisen poliittisen identiteetin muodostumiseen. Waaran tavoin myös Hellsten korostaa, kuinka Internetin käyttöä ohjaavat pitkälti nuoren kulttuurinen pääoma sekä kommunikatiiviset kyvyt.

Nuorten kansainväliseen identiteettiin vaikuttaa osittain myös asuinseutu. Tätä pohtii kirjassa Arseniy Svynarenko, jonka tutkimustulokset paljastavat, että vaikka moderni informaatioteknologia edesauttaa globaalistumista, se samalla myös luo uudenlaisia jakoja ja hierarkioita. Selkeimmillään jako näkyy Venäjällä, jossa nuorten asenteet jakautuvat melko selkeästi kansallisiin ja kansainvälisempiin riippuen asuinseudusta. Neljännessä artikkelissa Carsten Yndigegn tutkii nuorten kansainvälistymisen sekä Internetin käytön välistä suhdetta itämeren alueen valtioissa. Tutkijan mukaan tanskalaiset, ruotsalaiset sekä ei-syntyperäiset virolaiset nuoret ovat asenteiltaan kansainvälistyneimpiä, ja venäläiset nuoret ovat puolestaan asenteiltaan kansallismielisimpiä. Näiden kahden ääripään väliin asettuvat suomalaiset ja syntyperäiset virolaiset nuoret.

Kari Paakkunaisen mukaan eri kulttuurien ja poliittisten areenoiden yhdistyminen uuden kommunikaatioteknologian avulla tuottaa nuorille uusia elämänhallintakeinoja ja valmiuksia riskeihin, kulttuurisiin identiteetteihin, kulutuskulttuureihin sekä erilaisiin osallistumisen muotoihin. Irrottautuminen fyysisten rajojen sisällä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta merkitsee uudenlaista avoimuutta ja valmiutta kulttuuriselle ja poliittiselle oppimiselle sekä nuorten identiteettien monimuotoistumiselle. Verkkoa voi käyttää myös suppeammin. Osa nuorista turvautuu tuttuihin nettiosoitteisiin ja keskustelupiireihin, joista he saavat tukea maailmankuvalleen, arvoilleen ja asenteilleen. 

2005. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 58 & Aleksanteri Papers 3.

Loppuunmyyty.

Tekijä Carsten Yndegign, Peter Waara ja Kari Paakkunainen (toim.)
ISBN 952-10-2587
Julkaisuvuosi 2005
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 165
Julkaisukieli englanti