Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä

Tommi Hoikkala, Sofia Laine ja Jyrki Laine (toim.)

Kirjassa tarkastellaan nuorisoaktivismia ja nuorison kapinaa sekä teoreettisesti että henkilökohtaisesti. Viime vuosikymmenten liikkeiden historian ja sen toimijoiden kokemukset avaavat näkymiä myös nykyisten globalisaatiokriittisten liikkeiden dynamiikkaan, niiden aikalaiskokemukseen ja tavoitteisiin. Samalla kirja paljastaa oleellisia jatkuvuuden elementtejä, näkökulmia toimijoiden yhteisiin ja erilaisiin motiiveihin sekä avaimia sen ymmärtämiseksi, millaisia muotoja yhteiskunnallinen aktiivisuus tulevaisuudessa voi saada. Tätä tavoitteita ilmentää erityisesti teoksen viimeinen jakso, jossa pääpaino on vastarinnan elementtien paikantamisessa nuorisokulttuurin muotojen kirjosta.

Varastossa
Kuvaus

Kirjassa tarkastellaan nuorisoaktivismia ja nuorison kapinaa sekä teoreettisesti että henkilökohtaisesti. Viime vuosikymmenten liikkeiden historian ja sen toimijoiden kokemukset avaavat näkymiä myös nykyisten globalisaatiokriittisten liikkeiden dynamiikkaan, niiden aikalaiskokemukseen ja tavoitteisiin. Samalla kirja paljastaa oleellisia jatkuvuuden elementtejä, näkökulmia toimijoiden yhteisiin ja erilaisiin motiiveihin sekä avaimia sen ymmärtämiseksi, millaisia muotoja yhteiskunnallinen aktiivisuus tulevaisuudessa voi saada. Tätä tavoitteita ilmentää erityisesti teoksen viimeinen jakso, jossa pääpaino on vastarinnan elementtien paikantamisessa nuorisokulttuurin muotojen kirjosta.

Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä näkee nuoret aktiiviset toimijat erityisinä ihmisinä ajassa eikä vain jonkin liikkeen toiminnan hetkeen valokuvan lailla pysäytettyinä hahmoina. Siksi monet artikkelit keskustelevat toistensa kanssa: Millaista radikaalien toimijoiden nuorten toimijoiden myöhempi elämä on ollut? Miten eri liikkeet esittäytyvät sukupolvien välisessä dynamiikassa? Millaisia kokemuksia ja johtopäätöksiä toimijat itse vetävät liikkeiden historian ja omien kokemustensa limittyessä? Näitä teemoja käsitellään sekä tutkimuksellisin ja teoreettisin että haastatteluaineiston ja aikalaisanalyysin keinoin. Teos tarjoaa tuoreita näkökulmia ja uutta tietoa nuorten kanssa työskenteleville, yhteiskunnallisia liikkeitä ja kulttuuri-ilmiöitä tutkiville, nuorison kapinan eri muodoista kiinnostuneille sekä aktivisteille itselleen. Se soveltuu oppimateriaaliksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

2005. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 51 & Loki-Kirjat

Tekijä Tommi Hoikkala, Sofia Laine ja Jyrki Laine (toim.)
ISBN 951-825-011-1
Julkaisuvuosi 2005
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 466
Julkaisukieli suomi