”Kadulla me ollaan niiden nuorten paikoilla” Raidenuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa

Karla Malm

Millaisia kehäradan varren kohtaamispaikat ovat nuorten silmissä ja mikä niissä vetää puoleensa? Millaisia nuoria raidenuorisotyössä kohdataan? Mitä raidenuorisotyössä tavoitellaan ja tehdään?Mitä sillä saavutetaan?

 

Varastossa
Kuvaus

Raideliikenteen muutokset ovat viime vuosina muokanneet pääkaupunkiseudun kaupunkitilaa ja heijastuneet myös nuorten maailmaan. Nuorille liikkumisen helpottuminen tarkoittaa ennen kaikkea pieneneviä etäisyyksiä ja uusia tapoja käyttää kaupunkitilaa. Lisääntyneet liikkumismahdollisuudet vaikuttavat vapaa-ajan viettoon, hengailuun, kaveripiirien rakentumiseen ja jopa identiteetin muodostumiseen. Vantaalla ryhdyttiin kehäradan valmistumisen lähestyessä pohtimaan, millä tavoin nuorisotyö voisi reagoida kaupunkitilan muutokseen. Miltä nuorisotyön toimintamuodot uudenlaisessa ympäristössä voivat näyttää? Yksi vastaus on ollut vuonna 2015 käynnistynyt raidenuorisotyö.

Tässä teoksessa tarkastellaan raidenuorisotyötä ja arvioidaan työmuodon vaikutuksia niin nuorten kuin nuorisotyöntekijöiden ja yhteistyökumppanien näkökulmasta. Teos on osa raidenuorisotyön arviointihanketta.

Nid.
123 s.
Kieli: suomi
ISSN 1799-9219 (nid.)
ISBN 978-952-7175-65-1 (nid.)
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 204,
Sarja: Kenttä
Vantaan kaupunki/Nuorisopalvelut
Kl 38.7, 32.4, 30.1