Samaan aikaan toisaalla. Nuoret, alueellisuus ja hyvinvointi

Petri Paju (toim.)

Yleisen hyvinvoinnin alueellisen erilaistumisen on havaittu voimistuneen. Nuoret kuitenkin kokevat terveytensä likimain yhtä hyväksi tai huonoksi, asuivatpa he missä päin Suomea tahansa. Tästä kertoo neljännen Nuorten elinolot kirjan kartta-pohjainen tilasto-osuus ja sitä täsmentävä ja kommentoiva artikkeli.

Varastossa
Kuvaus

Yleisen hyvinvoinnin alueellisen erilaistumisen on havaittu voimistuneen. Nuoret kuitenkin kokevat terveytensä likimain yhtä hyväksi tai huonoksi, asuivatpa he missä päin Suomea tahansa. Tästä kertoo neljännen Nuorten elinolot kirjan kartta-pohjainen tilasto-osuus ja sitä täsmentävä ja kommentoiva artikkeli.

Suurta vaihtelua sen sijaan on nuorten eri seutuihin ja paikkakuntiin liittyvissä mielikuvissa, joita käsitellään kahdessa harvaan asuttuja seutuja koskevissa artikkeleissa. Myös kirjan neljä muuta artikkelia tarjoavat mielenkiintoisia näkymiä asuinpaikan ja kotiseutuidentiteetin monimutkaisiin kysymyksiin, näkyi ikkunasta sitten petäjää tai betonia. Kun koti on yhdessä paikassa, asunto ja elämisen edellytykset ovat ehkä samaan aikaan toisaalla… Koti, kodikkuus ja tilastojen tunnistama hyvinvointi eivät välttämättä lankea yhteen.

Kun ihmiset ja informaatio liikkuvat, paikan ja seudun maine kohoaa suurten kysymysten joukkoon. Tämä koskee yhtä konkreettisesti hiljeneviä maalaisseutuja kuin Itä-Helsinkiä. Alueelliset imagot ovat osin itseään toteuttavia ennusteita ja siksi myös kamppailun kohteena. Tätä kamppailua alueen haltuun ottamisessa kuvataan kirjan artikkeleissa taiteen, viranomaisverkostojen ja aktiivisen imagokampanjoinnin mahdollisuuksien näkökulmasta.

Neljäs Nuorten elinolot -vuosikirja käsittelee ajankohtaista aihettaan helposti lähestyttävällä tavalla. Kirja sisältää sekä määrällisiä vertailuja koko maasta että laadullisia kuvauksia Kemijärveltä Helsinkiin.

2004. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 47 & Stakes & Nuorisoasiain neuvottelukunta

Tekijä Petri Paju (toim.)
ISBN 951-33-1599-1
Julkaisuvuosi 2004
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 153
Julkaisukieli suomi