Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa

Jenni Moisio

Osallistuminen on yksi perustavimmanlaatuisista lasten ja nuorten oikeuksista.

Kohtaamisia retkillä – osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa on kuvaus lastenkotien retkihankkeen toteutuksesta.

 

Varastossa
Kuvaus

Jenni Moision tutkimusraportti avaa lastenkotien retkillä tapahtuvaa aikuisten ja nuorten vuorovaikutusta ja kohtaamisia sekä niiden kautta rakentuvaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Retkitoiminnan merkityksiä tarkastellaan etnografisen havainnoinnin sekä haastattelujen kautta.

Tutkimuksessa tehdään näkyväksi vuorovaikutuksen ja kohtaamisenmekanismeja, joiden kautta osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan rakentaa institutionaalisessa suhteesa. Kohtaamisia retkillä antaa myös tärkeää tietoa retkitoiminnan kehittämisen tueksi. Raportissa esitellään muun muassa retkitoimintamalli, jota vastaavia palveluja tarjoavat organisaatiot voivat hyödyntää.

Säännöllisellä retkien järjestämisellä voi hyvinkin olla, ja jopa todennäköisesti on, merkitystä ja vaikutusta.

nid.
88 s.
kieli: suomi
ISBN 978-952-7175-61-3
ISSN 1799-9219
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 203
Kl 37.42