Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä kunnissa

Petri Cederlöf

Nuorisotyötä arkisena ammattina on Suomessa tutkittu hyvin vähän. Mitä nuorisotyöntekijät tekevät, millainen on heidän työnkuvansa tai kuntien nuorisotoimien sisältö ja sen tilanne?

Varastossa
Kuvaus

Nuorisotyötä arkisena ammattina on Suomessa tutkittu hyvin vähän. Mitä nuorisotyöntekijät tekevät, millainen on heidän työnkuvansa tai kuntien nuorisotoimien sisältö ja sen tilanne?

Kirja kuvaa ja jäsentää kuntien nuoriso-ohjaajien ja nuorisotyöstä vastaavien toimijoiden työtä sekä kunnallisen nuorisotyön sisältöä, asemaa ja haasteita 19 kunnassa. Kirja perustuu tutkimukseen, jossa on kahden vuoden ajan koottu laadullista tietoa pääasiassa pienten kuntien nuorisotyöstä haastattelujen, kyselyjen ja tutkijan kenttähavaintojen avulla. Lisäksi kirjassa arvioidaan kriittisesti suomalaisen nuorisopolitiikan tavotteita suhteessa nuorisotyöntekijöiden arkeen.

Teoksen lähestymistapa on kuvaileva ja kertova, ei teoreettinen. Sisällöltään ja sivumäärältään runsaan teoksen kolme keskeisintä osaa käsittelevät erikseen nuoriso-ohjaajien työnkuvaa, nuorisotyöstä vastaavien sihteerien työnkuvaa sekä tapauskuntien nuorisotyön sisältöä ja asemaa. Teoksen alussa omina lukuinaan esitetään yhteenvedot näistä pääluvuista sekä tutkimuksen keskeiset huomiot, tulkinnat ja johtopäätökset.

Tutkimuksessa nuoriso-ohjaajien ja nuorisosihteerien työ osoittautuvat parhaimmillaan monipuoliseksi ja vaativaksi ammattilaisuudeksi. Toisaalta monissa kunnissa nuorisotyön laatuun ei panosteta, arvostus on huono ja nuorisotyöntekijöiden mahdollisuudet ovat vähäisiä. Keskeiseksi haasteeksi määrittyy työn tehtävien ja sisällön käytäntölähtöinen, määrätietoinen selkiyttäminen.

2004. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 45.

Loppuunmyyty.

Tekijä Petri Cederlöf
ISBN 952-5464-14-8
Julkaisuvuosi 2004
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 418
Julkaisukieli suomi