Oman elämänsä yrittäjät? Nuorisobarometri 2004

Terhi-Anna Wilska (toim.)

Mikä saisi nuoren valitsemaan yrittäjyyden palkkatyön sijaan? Tukeeko vai estääkö koulutus nuorten yrittäjyyshaluja? Entä perhetausta ja elämänkaaren vaihe?

Varastossa
Kuvaus

Mikä saisi nuoren valitsemaan yrittäjyyden palkkatyön sijaan? Tukeeko vai estääkö koulutus nuorten yrittäjyyshaluja? Entä perhetausta ja elämänkaaren vaihe?

Vuoden 2004 on nuorisobarometri on kymmenvuotisjuhlajulkaisu. Se poikkeaa aikaisemmista barometreistä paitsi laajuutensa myös uusien teemojensa vuoksi. Juhlabarometrin keskeisimpänä teemana on yrittäjyys. Muita artikkeleissa esiin nostettuja aiheita ovat riskien ja epävarmuuden kokeminen, asenteet hyvinvointivaltiota ja perusturvaa kohtaan sekä sukupolvitietoisuus. Keskeisimmistä aihealueista on kirjoitettu neljä asiantuntija-artikkelia. Lisäksi barometrissä on yleisluontoinen tilasto-osio sekä katsaus nuorten asenteissa tapahtuneista muutostrendeistä aikaisempien barometrien pohjalta.

Tutkimuksen perusteella kirjoittajat kysyvät monia ajankohtaisia kysymyksiä: Millaiset nuoret tuntevat eniten epävarmuutta elämässään? Kuinka merkittäviksi erilaiset riskit koetaan? Luottavatko nuoret hyvinvointivaltioon ja sen tarjoamaan perusturvaan, vai onko jokainen oman onnensa seppä? Tuntevatko nuoret yhteenkuuluvuutta oman sukupolvensa kanssa; löytyykö pirstoutuneista elämäntyyleistä ja arvomaailmoista enää yhteistä nimittäjää? Onko sukupolvien välillä kuilu?

Artikkeleissa tarjotaan kysymyksiin runsaasti vastauksia, jotka eivät kuitenkaan ole yksinkertaisia – eivätkä yksiselitteisiä. Tutkimusaineiston takaa kuuluu nuorten ääni, joka on pääosin positiivinen, mutta osin myös huolestunut ja varautunut. Yhteiskunnan turvaverkko ei ole (enää) aukoton eikä siihen voi täysin luottaa. Rahan, pysyvän työn ja henkilökohtaisen menestyksen merkitys on korostunut kilpailuyhteiskunnassa. Onko nuorista tullut oman elämänsä yrittäjiä?

2004. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 44.

Tekijä Terhi-Anna Wilska (toim.)
ISBN 952-442-783-4
Julkaisuvuosi 2004
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 144
Julkaisukieli suomi