Nuoruus ja koulukoti

Markku Jahnukainen, Taru Kekoni ja Tarja Pösö (toim.)

Koulukoti on erityinen nuoruuden, sosialisaation, koulutuksen ja lastensuojelun instituutio. Pitkä ja monipolvinen historia sekä pitkäaikainen asema viimesijaisena "vaikeahoitoisten" nuorten hoito- ja käsittelyinstituutiona erottavat koulukodin muista instituutioista, joilla lapsuuden ja nuoruuden murtumakohtia pyritään paikkaamaan. Käsite koulukoti kuvaa itse asiassa varsin osuvasti tätä lastensuojelun ja erityispedagogiikan leikkauspisteessä toimivaa laitosta: on kyse kodissa ja koulussa tapahtuvista murtumisista sekä yhteisöllisistä reaktioista niihin.

Varastossa
Kuvaus

Koulukoti on erityinen nuoruuden, sosialisaation, koulutuksen ja lastensuojelun instituutio. Pitkä ja monipolvinen historia sekä pitkäaikainen asema viimesijaisena "vaikeahoitoisten" nuorten hoito- ja käsittelyinstituutiona erottavat koulukodin muista instituutioista, joilla lapsuuden ja nuoruuden murtumakohtia pyritään paikkaamaan. Käsite koulukoti kuvaa itse asiassa varsin osuvasti tätä lastensuojelun ja erityispedagogiikan leikkauspisteessä toimivaa laitosta: on kyse kodissa ja koulussa tapahtuvista murtumisista sekä yhteisöllisistä reaktioista niihin.

Nuoruus ja koulukoti -teoksessa koulukotia tarkastellaan historiallisesti, kulttuurisesti ja yhteiskuntapoliittisesti kahdentoista, eri tieteenaloja edustavan tutkijan voimin. Kirjoittajina on sosiaalityön tutkijoiden lisäksi yhteiskuntapolitiikan, kulttuurihistorian, sosiologian ja erityispedagogiikan edustajia. Koulukoti on luonteeltaan monien reittien kohtaamispiste; myös sen tutkimuksessa eri näkökulmat täydentävät toisiaan. Kirja osoittaa, että laitoksen kautta päästään tutkimaan monia tärkeitä ja vaikeita nuoruuden kysymyksiä ­ etenkin, kun kuvaa rakennetaan nuorten näkökulmasta.

2004. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 43.

Tekijä Markku Jahnukainen, Taru Kekoni ja Tarja Pösö (toim.)
ISBN 952-5464-12-1
Julkaisuvuosi 2004
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 356
Julkaisukieli suomi