Kamppailuja jäsenyyksistä. Etninyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa

Päivi Harinen (toim.)

Kamppailuja jäsenyyksistä -kirja on ensimmäinen laaja suomenkielinen artikkelikokoelma maahanmuuttajanuorten ja muihin etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä Suomessa. Kirjassa kuvataan niitä eläviä tapoja, joilla etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus määrittävät nuorten arkielämää.

Loppuunmyyty.

Ei saatavilla
Kuvaus

Kamppailuja jäsenyyksistä -kirja on ensimmäinen laaja suomenkielinen artikkelikokoelma maahanmuuttajanuorten ja muihin etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä Suomessa. Kirjassa kuvataan niitä eläviä tapoja, joilla etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus määrittävät nuorten arkielämää.

Kertojina kirjan artikkeleissa ovat etenkin etnisiin vähemmistöihin määritellyt nuoret, kuten saamelaiset, romanit, somalialaiset ja venäläiset. Nuorten omat kokemukset ja näkemykset haastavat etnisiä tai kulttuurieroja kangistavan näkökulman: sosiaalinen identiteetti, kulttuuriset tavat ja suomalaisuuden ehdot saavat vaihtelevat merkityksensä arkisessa vuoropuhelussa ja toiminnassa. Yhteenkuulumisen, erottautumisen, syrjinnän ja ulkopuolisuuden teemat kiedotaan kirjassa yhteen jäsenyys-käsitteen avulla.

Konkreettisen sisältönsä jäsenyys saa kirjoittajien ajankohtaisten ja monipuolisten empiiristen aineistojen kautta. Näin nuorten arkielämään aukeaa moniulotteisia näkökulmia kaveripiireistä perhe- ja sukupolvisuhteisiin sekä koulu- ja järjestöelämään. Esille nousevat myös valtakulttuuriset käsitykset siitä, mitä kaikkea nuorilta odotetaan suomalaisuuden piiriin pääsemiseksi.

Yhteistä nuorille on se, ettei jäsenyys tarjoudu heille helposti, olipa kyse paikallisen nuorisokulttuurin tai yleisemmin yhteiskunnan jäsenyydestä. Jäsenyyksistä täytyy kamppailla.

2003. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 38.

Loppuunmyyty.

Tekijä Päivi Harinen (toim.)
ISBN 952-5464-08-3
Julkaisuvuosi 2003
Ulkoasu nidottu
Sivumäärä 358
Julkaisukieli suomi