Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa

Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola & Leena Suurpää (toim.)

Maailmanlaajuinen muuttoliike koskee ennen kaikkea lapsia ja nuoria. Myös Suomeen syksyllä 2015 saapuneista turvapaikanhakijoista reilusti yli 80 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Tästä huolimatta globaalia muuttoliikettä ja sen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin tarkastellaan harvoin nuorisopoliittisesta ja nuorisotutkimuksellisesta näkökulmasta. Kirjoitussarja Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Maksuton verkkoversio on ladattavissa täältä.

 

Varastossa
Kuvaus

Maailmanlaajuinen muuttoliike koskee ennen kaikkea lapsia ja nuoria. Myös Suomeen syksyllä 2015 saapuneista turvapaikanhakijoista reilusti yli 80 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Tästä huolimatta globaalia muuttoliikettä ja sen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin tarkastellaan harvoin nuorisopoliittisesta ja nuorisotutkimuksellisesta näkökulmasta. Kirjoitussarja Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Kirjoitussarja keskittyy etupäässä yksin Suomeen tulleiden alaikäisten ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten kokemuksiin. Kirjoituksissa tarkastellaan sitä, millä tavalla juridiset linjaukset ja maahanmuuttopoliittiset käytännöt vaikuttavat nuorten elämäntapoihin, sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja arkeen, kun sitä leimaa loputon odottaminen ja epävarmuus omasta tulevaisuudesta. Moniäänisessä kirjoitussarjassa tutkijat, nuorten parissa toimivat ammattilaiset, asiantuntijat ja kansalaisjärjestöjen edustajat esittävät myös konkreettisia ehdotuksia siitä, miten yksin tulleiden alaikäisten asemaa voitaisiin parantaa.

Kirjoitussarja pohjautuu tutkimus- ja vapaaehtoishankkeeseen, jonka Nuorisotutkimusverkosto toteutti yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa. Kirjoitukset on aiemmin julkaistu Näkökulma-kirjoitussarjassa Nuorisotutkimusseuran nettisivuilla.

Kirjaan on koottu Näkökulma-palstalla aiemmin julkaistu kirjoitussarja. Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Tutkijoille ne tarjoavat keinon osallistua nuoria ja nuoruutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja paremman maailman rakentamiseen.

Sisällysluettelo

Johdanto: Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja 7
Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola ja Leena Suurpää

Osallisuus vaatii toteutuakseen turvaa, aitoa kuuntelemista, ystävyysverkostoja ja tietoa 9
Veronika Honkasalo

Kansainvälisen suojelun periaatteista ei voi alaikäisten kohdalla tinkiä 13
Mirja Piitulainen

Nuoret turvapaikanhakijat ja luottamuksen rakentuminen arjen käytännöissä 19
Karim Maiche

Vastaanottokeskuksen elämää ohjaajan ja nuoren silmin 25
Naser Husseini

Ystävyys, sosiaaliset suhteet ja nuorten turvapaikanhakijoiden poikkeukselliset olot 28
Henri Onodera & Marja Peltola

Yksin tulleiden nuorten kohtaaminen ja sosiaalinen tuki arjessa 34
Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen

Nuoret turvapaikanhakijat tarvitsevat monipuolista kotouttamista 39
Saara Pihlaja

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden mielenterveyden haasteet 42
Minna Lähteenmäki

”Kun on vain tavallinen minä ja tavallinen sinä”: ääniä vapaaehtoistyön kentältä 47
Mervi Kaukko, Jennina Lahti ja Esko Nummenmaa

Ensisijaisesti lapsia? 54
Hanna Laari & Sanna Rummakko

Alaikäisen turvapaikanhakijan kuulemiseen liittyviä haasteita oikeuspsykologisesta näkökulmasta 58
Julia Korkman

Pieni ja suuri ikäero: kiistanalaiset ikämäärittelyt nuorten turvapaikanhakijoiden elämässä 64
Leena Suurpää

Opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden yhteistyö yliopiston kolmanteen tehtävään vastaamisena 69
Mervi Kaukko, Jennina Lahti ja Esko Nummenmaa

Odottamisen monimuotoisuus nuorten turvapaikan hakijoiden arjessa 74
Henri Onodera

Toimenpide-ehdotuksia nuorten turvapaikanhakijoiden arjen turvaamiseksi 79
Herttaliisa Tuure

Liite: Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa – eräitä toimenpide-ehdotuksia 81